Press "Enter" to skip to content

بنیان های پرستاری پوتر و پری

دانلود رایگان کتاب بنیان های پرستاری پوتر و پری

عنوان: بنیان های پرستاری پوتر و پری (Fundamentals of Nursing)

نویسنده: امی هال (Amy M. Hall)، آن-گریفین پری (Anne Griffin Perry)، پاتریشیا-آن پوتر (Patricia Ann Potter)، پاتریشیا استوکرت (Patricia A. Stockert)

ناشر: الزوایر

سال چاپ: 2020، چاپ دهم

تعداد صفحات: 4843

هزینه ترجمه کتاب: 8500000 تومان

شابک (ISBN): 9780323677721, 032367772X

ترجمه تخصصی کتاب مفاهیم پرستاری پوتر و پری

معرفی کتاب مفاهیم پرستاری پوتر و پری

محتوایی برای یادگیری مفاهیم و مهارت های لازم برای شکوفایی حرفه ای و مراقبت پرستاری برتر!

چاپ دهم کتاب مبانی پرستاری معروف به مفاهیم پرستاری پوتر و پری از شما در مسیر موفقیت به عنوان یک پرستار پشتیبانی می کند و بنیان های محکمی در تفکر نقادانه، استدلال منطقی، نظریه های پرستاری، عملکرد مبتنی بر شواهد و مراقبت بیمار محور در تمامی محیط های مراقبتی و حرفه ای؛ ایجاد می کند.

یادگیری مهارت ها و رویه های مهم پرستاری از طریق دستورالعمل های تصویری و گام به گام این کتاب آسان است. طرح مراقبت ارائه شده در این کتاب در چارچوب فرآیند پرستاری بوده و مطالعات موردی به شما نشان می دهد که چگونه مفاهیم پرستاری را در عمل بکار بگیرید.

این کتاب که توسط تیمی از صاحبنظران حرفه پرستاری و تحت هدایت پوتر و پری نوشته شده است، کتاب مرجع و رفرنس دوره های پرستاری است و به دانشجویان پرستاری در فراگیری و درک استدلال منطقی مورد نیاز در کلاس درس و عملکرد حرفه ای کمک می کند.

ویژگی های کلیدی کتاب مفاهیم پرستاری پوتر و پری

 • ارائه سئوالات بازنگری فصل در انتهای هر فصل جهت کمک به یادآوری آموخته ها، همزمان پاسخ سئوالات و منطق پاسخ صحیح در کتاب و در وبسایت ایولو ارائه شده است.
 • کادرهای ایجاد مهارت خلاصه ای صلاحیت ها و مهارت ها را معرفی کرده است که در موقعیت بالینی ممکن است پیش بیاید و با چندین سئوال تشریحی همراه است که به درک این صلاحیت ها و توانایی ها کمک می کند.
 • بخش ملاحظات تفویض به معرفی وظایف و اقداماتی که قابل تفویض و غیرقابل تفویض هستند، پرداخته است.
 • فصل عملکرد مبتنی بر شواهد نشان می دهد که تحقیقات پرستاری چه نقشی در تعیین عملکرد برتر دارد.
 • کادرهای عملکرد مبتنی بر شواهد به روزرسانی شده است و با سئوالات پیکو در هر فصل همراه است و خلاصه تحقیقات اخیر در حوزه عملکرد پرستاری را عرضه کرده است.
 • بیش از 50 مهارت پرستاری به صورت آموزش تصویری، گام به گام و در قالب دو ستونی ارائه شده است و دلیل اهمیت هر کدام نیز مطرح شده است.
 • برآیندهای غیر منتظره و مداخلات مرتبط برای هر یک از مهارت ها به فراگیران عوارض محتمل و اقدامات پرستاری مناسب هر یک را مطرح کرده است.
 • بیش از 30 دستورالعمل رویه ای ارائه شده است که آموزش سرراست و گام به گام انجام مهارت های پایه است.
 • مدل های تفکر نقادانه منحصر به فردی برای هر یک از فصول بالینی ارائه شده و نشان می دهد که چگونه فرآیند پرستاری و تفکر نقادانه برای تصمیم گیری بالینی استفاده شود.
 • 50 مطالعه موردی با سئوالات و تمرینات کاربرد بالینی مطرح شده است که به فراگیر امکان استفاده از طرح مراقبت و نقشه های مفهومی را می دهد.
 • بانک سئوالات کتاب شامل 1100 سئوال به روزرسانی شده است و شامل سئوالات چند گزینه ای و جاخالی با سطوح مختلف سختی است.
 • در فصل امنیت بیمار و کیفیت روی کیفیت و ایمنی بیماران تمرکز شده است و این مفاهیم برای حرفه پرستاری بحث شده است و شامل مهارت های پیشگیری از سقوط در تمامی محیط های مراقبت سلامت است.
 • کادر سئوالات بررسی و شناخت پرستاری به فراگیران کمک می کند طریقه ساخت و مطرح کردن سئوالات بررسی و شناخت بیماران را یاد بگیرند.
 • کادر جنبه های فرهنگی مراقبت به بحث در مورد ملاحظات فرهنگی و دستورالعمل های اجرایی در ملاقات با بیماران فرهنگها و علائق مختلف پرداخته است.
 • کادرهای آموزش بیمار به توصیف طریقه آموزش بیمار توسط شناسایی برآیندها و سپس ایجاد راهبردهایی برای آموزش بیماران و ارزشیابی میزان تبعیت از مراقبت بیماران پرداخته است.
 • کادرهای تمرکز بر سالمندان به بررسی و شناخت و مراقبت از بیماران سالمند پرداخته است.
 • بخش های برنامه ریزی به بحث در مورد برنامه ریزی و اولویت بندی جامع مراقبت بیماران پرداخته و بخش های اهداف و برآیندهای فرآیند را پوشش داده است و برآیندها، تدوین اولویت ها، کار تیمی و مشارکت را بحث کرده است.

اضافات نسخه جدید کتاب مفاهیم پرستاری پوتر و پری

 • محتوای جدید در مورد خشونت با سلاح، ایمنی بیمار، اپیدمی مواد مخدر و اعتیاد ابزاری
 • دستورالعمل جدید در مورد استفاده اثربخش از غربالگری بهداشتی برای پوشش مشکلات جسمی و روانی تمامی بیماران گروه های سنی کودکان تا سالمندان
 • یادگیری تجسمی جدید برای کمک به استدلال بالینی و تفکر به طریقه تجربه موقعیت های بالینی و شبیه سازی شده
 • کادرهای تجسم کنید ملاحظات منطقی در تجارب بالینی جدید را بحث کرده است
 • کادر آموزش معکوس به تلفیق بخش ارزشیابی در کادرهای آموزش بیمار پرداخته، تکنیک های برقراری ارتباط حیاتی را مورد تقویت مجدد قرار داده است
 • بیش از 100 عکس جدید برای تصریح رویه ها و آشنا سازی با آخرین تجهیزات پزشکی ارائه شده است
 • فصل جدید مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری مزمن به تبیین نیازهای منحصر مراقبت بهداشتی مبتلایان بیماری مزمن پرداخته است
 • تاکید بیشتری بر بخش های مشارکت بین حرفه ای و همکاری شده است
 • اهداف جدید به وضوح و دقت در محتوا تلفیق شده است و یافتن اطلاعات متناسب را آسان کرده است.

فهرست مندرجات کتاب بنیان های پرستاری پوتر و پری

بخش 1- محیط پرستاری و مراقبت های سلامت

 1. پرستاری امروز
 2. سیستم ارائه مراقبت های بهداشتی
 3. پرستاری مبتنی بر جامعه
 4. مبانی نظری حرفه پرستاری
 5. عملکرد مبتنی بر شواهد

بخش 2- مراقبت در تمام طول زندگی

 1. سلامتی و رفاه
 2. مراقبت در حرفه پرستاری
 3. مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری مزمن
 4. شایستگی فرهنگی
 5. پویایی های خانواده
 6. نظریه های تکاملی
 7. لقاح تا نوجوانی
 8. جوانی و میانسالی
 9. سالمندی

بخش 3- تفکر نقادانه در حرفه پرستاری

 1. تفکر نقادانه در عملکرد پرستاری
 2. بررسی و شناخت پرستاری
 3. تشخیص پرستاری
 4. برنامه ریزی مراقبت های پرستاری
 5. اجرای مراقبت های پرستاری
 6. ارزشیابی
 7. مدیریت مراقبت از بیمار

بخش 4- استانداردهای حرفه ای در عملکرد پرستاری

 1. اخلاقیات و ارزشها
 2. پیامدهای حقوقی حرفه پرستاری
 3. ارتباطات
 4. آموزش بیمار
 5. انفورماتیک و گزارش نویسی

بخش 5- مبانی حرفه پرستاری

 1. ایمنی بیمار و کیفیت
 2. پیشگیری و کنترل عفونت
 3. علائم حیاتی
 4. بررسی و شناخت سلامتی و معاینات فیزیکی
 5. تجویز دارو
 6. درمان های مکمل و بهداشت تلفیقی و کلی نگر

بخش 6- مبانی روانشناختی حرفه پرستاری

 1. خودپنداره (مفهوم از خود)
 2. جنسیت
 3. سلامت معنوی
 4. فقدان و سوگ
 5. استرس و سازگاری

بخش 7- مبانی فیزیولوژیکی حرفه پرستاری

 1. فعالیت و ورزش
 2. بی تحرکی
 3. بهداشت فردی
 4. اکسیژن رسانی
 5. تعادل مایعات، الکترولیت ها و اسید-باز
 6. خواب
 7. درمان درد
 8. تغذیه
 9. دفع ادرار
 10. دفع مدفوع
 11. تمامیت پوستی و مراقبت از زخم
 12. تغییرات حسی
 13. مراقبت های پرستاری بیمار جراحی

واژه نامه

دانلود و ترجمه کتاب بنیان های پرستاری پوتر و پری

لینک دانلود این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 4843 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت  هشت میلیون و پانصد هزار تومان [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب  [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””] ، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.
پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید