Press "Enter" to skip to content

کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها

دانلود رایگان کتاب کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها

عنوان: کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها (MERS Coronavirus: Methods and Protocols)

نویسنده: رائول ویجی (Rahul Vijay)

ناشر: انتشارات اسپرینگر و هومانا

سال چاپ: 2020

تعداد صفحات: 226 صفحه

دستمزد ترجمه: 1130000 تومان

شابک (ISBN): 9781071602102, 9781071602119

ترجمه کتاب روش ها و پروتکل های ام ای ار اس کروناویروس

معرفی کتاب کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها

این جلد از کتاب تکنیک ها و روش های مختلفی را که در حال حاضر برای مطالعه MERS-CoV استفاده می شود، معرفی کرده است. فصل های کتاب در چهار بخش سازماندهی شده است و جزئیات تحول و تکامل و ورود ویروس کروناویروس، دستکاری ژنتیکی و تعیین ساختاری پروتئین های ویروس کرونا ویروس MERS، کمی سازی ویروس و فاکتورهای ضد ویروسی و مدل های موش برای ویروس کرونا ویروس MERS ارائه کرده اند.

فصل های کتاب در تداوم قالب مجموعه روش های موفق بیولوژی مولکولی نوشته شده اند، شامل مقدمه ای در مورد موضوعات مربوطه، لیست مواد و معرف های لازم، اجرای گام به گام، پروتکل های آزمایشگاهی قابل تکرار و نکاتی در مورد عیب یابی و جلوگیری از مشکلات شناخته شده می باشد.

هدف از این کتاب معتبر و پیشرفته با عنوان کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها، اطمینان از کسب نتایج موفقیت آمیز در مطالعات بعدی حوزه ویروس شناسی می باشد.

در این کتاب تکنیک ها و روش های مختلفی را که در حال حاضر در مطالعه MERS-CoV استفاده می شود، ارائه شده است. فصول کتاب به چهار بخش با جزئیات تحولات و ورود ویروس کرونا ویروس، دستکاری ژنتیکی و تعیین ساختاری پروتئین های ویروس کرونا ویروس، کمی سازی ویروس و فاکتورهای ضد ویروسی و مدل های موش برای ویروس کرونا ویروس MERS تقسیم شده اند.

فصل کتاب که در قالب مجموعه کتاب های روش های موفق بیولوژی مولکولی نوشته شده اند، شامل مقدمه ای در موضوعات مربوطه، لیست مواد و معرف های لازم، اجرای گام به گام، پروتکل های آزمایشگاهی قابل تکرار و نکاتی در مورد مشکل زدایی و جلوگیری از وقوع مشکلات شناخته شده؛ می باشد. این کتاب معتبر و پیشرفته که در مورد روش ها و پروتکل های کروناویروس MERS تالیف شده است، برای اطمینان از نتایج موفقیت آمیز از مطالعه آینده در این زمینه، حیاتی است.

فهرست مندرجات کتاب کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها

این کتاب در 16 فصل به شرح زیر ارائه شده است:

بخش 1- تکامل و ورود MERS-CoV

 1. مطالعه تحولات سازشی MERS-CoV
 2. ارزیابی مسیرهای ورود MERS-CoV
 3. تعیین خصوصیات بیوشیمیایی پردازش پروتئولیتیک پروتئین در سندرم حاد تنفسی کروناویروس خاورمیانه
 4. کریستالیزه کردن و تعیین ساختاری دامنه باند -گیرنده گلیکوپروتئین سنبله MERS-CoV

بخش 2- تغییر ژنتیکی و تعیین ساختاری پروتئین های MERS-CoV

 1. نوترکیب سازی لامبدا قرمز مبتنی بر کروموزوم مصنوعی باکتریال با استفاده از با اندونوکلئاز I-SceI Homing برای تغییر ژنتیکی MERS-CoV
 2. استنباط ساختار کریستال هلیکاز MERS-CoV

بخش 3- شمارش ویروس و عوامل ضد ویروسی

 1. استفاده از تست آنتی ژن سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم برای تشخیص سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا خاورمیانه در انسان
 2. کمی سازی RNA – کروناویروس سندرم حاد تنفسی خاورمیانه در بافت ها از طریق شمارش با RT-PCR زمان واقعی
 3. ارزیابی آنتی بادی های خنثی کننده MERS-CoV در سرم با استفاده از روش ریز خنثی سازی ویروس زنده
 4. تولید ذرات شبه ویروسی نمونه MERS-CoV برای ارزیابی آنتی بادی های خنثی کننده در سرم پستانداران
 5. تعیین کمی و کیفی آنتی بادی های خاص MERS-CoV S1 با استفاده از ELISA

بخش 4- مدل های موش برای MERS-CoV

 1. موش مدل مستعد شده با مهندسی ژنتیکی برای مطالعه سندرم دیسترس حاد تنفسی ناشی از MERS-CoV
 2. تولید ویروس MERS سازگار با موش
 3. استخراج متابولیت، پروتئین و لیپید (MPLEx): روشی که به طور همزمان ویروس کروناویروس سندرم حاد تنفسی خاورمیانه را غیرفعال می کند و امکان تجزیه و تحلیل چندگانه اجزای سلول میزبان را پس از عفونت فراهم می سازد.
 4. ارزیابی فعال سازی و فعالیت التهابی سلول های میلوئیدی در طی آلودگی با ویروسی کروناویروس انسانی
 5. ارزیابی هیستوپاتولوژیک و درجه بندی عفونت ویروسی ریه

دانلود و ترجمه کتاب کروناویروس MERS: روش ها و پروتکل ها

لینک دانلود این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 226 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت  یک میلیون و سیصد هزار تومان کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.
پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید