Press "Enter" to skip to content

کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

دانلود رایگان کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

عنوان: کروناویروس: روش ها و پروتکل ها (Coronaviruses: Methods and Protocols)

نویسنده: هلنا میر (Helena J. Maier)

ناشر: هومانا

سال چاپ: 2020، چاپ دوم

تعداد صفحات: 273 صفحه

دستمزد ترجمه: 1365000 تومان

شابک (ISBN): 9781071608999, 9781071609002

ترجمه کتاب روش ها و پروتکل های کرونا ویروس

معرفی کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

چاپ دوم کتاب روش ها و پروتکل های کروناویروس یک مجموعه جامع و کامل از پروتکل های قابل استفاده برای تمامی اعضای زیرخانواده کروناویرینا (Coronavirinae) که در حال حاضر در دسترس است را ارائه کرده است و می توان از آنها برای حوزه های دیگر ویروس شناسی استفاده کرد.

این کتاب با یک بخش در مورد شناسایی، کشف و تحول شروع شده، به پوشش توزیع و تتیراسیون کروناویروس، دستکاری ژنوم، مطالعه تعامل ویروس-میزبان و همچنین تصاویر عفونت های کروناویروس پرداخته است. این کتاب که به عنوان بخشی از مجموعه موفق روش های بیولوژی ملکولی نوشته شده است، شامل مقدمه ای بر موضوعات مربوطه است و تجهیزات و معرف ها و روش های گام به گام کار را لیست کرده است.

پروتکل های کتاب به راحتی در آزمایشگاه قابل بازتولید است و نکاتی در مورد مشکل زدایی موانع و مشکلات احتمالی ارائه شده است.

چاپ دوم کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها، یک راهنمای خیلی ارزشمند برای محققانی است که در حوزه شناسایی و کنترل کروناویروس کار می کنند و پتانسیل رفع موانع بین گونه ای و ایجاد روش های تشخیصی، واکسن و داروهای ضد ویروس را افزایش داده است؛ مواردی که برای مدیریت شیوع های بعدی این ویروس ها در انسان و حیوانات ضرورت دارد.

فهرست مندرجات کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

این کتاب از 19 فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

 1. کرونا ویروس ها: بازنگری به روز پاتوژنز و تکثیر کروناویروس ها

بخش 1- شناسایی، کشف و تکامل کروناویروس

 1. کشف ویروس های کروناویروس جدید در جوندگان
 2. شناسایی و کشف کرونا ویروس ها در جمعیت پرندگان وحشی
 3. استفاده از الیزا رقابتی (Competitive ELISA) در تشخیص آنتی بادی های سرم خاص کروناویروس درگیر در سندرم کروناویروس تنفسی خاورمیانه (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV))
 4. پروتکلهای تعیین توالی کل ژنوم برای IBV و سایر کروناویروسها با استفاده از توالی راندمان بالا

بخش 2- انتشار و عیاربندی کروناویروس ها

 1. جداسازی و بکارگیری کشت بافتی ویروس دلتاکوروناویروس خوکی: مطالعه موردی
 2. تهیه کشت سلولی قلوه مرغ از نظر انتشار و توزیع ویروس
 3. تهیه کشت بافتی ارگانهای نای مرغ و کاربرد آنها در آزمایشات سیلیوستاز، مطالعات پویایی رشد و انتشار و توزیع ویروس
 4. جداسازی و تکثیر کروناویروس در تخم های بارور شده
 5. کشت سلول های اپیتلیال راه هوایی کاملاً تمایز یافته پستانداران
 6. کمی سازی کروناویروس ها با استفاده از تیتراسیون آزمایشگاهی و خارج بدنی

بخش 3- دستکاری ژنوم کروناویروس ها

 1. استفاده از انتخاب غالب موقتی در اصلاح و تولید کروناویروس های نوترکیب برونشیت عفونی
 2. تهیه کلون های cDNA چیدمان قارچی عفونی کرونا ویروس با استفاده از پایپلاین ژنومی صناعی

بخش 4- بررسی تعامل بین ویروس-میزبان

 1. بکارگیری تگ مجاورت برای شناسایی تعامل پروتئین های کرونا ویروس – میزبان
 2. استفاده از مخمر برای شناسایی فعل و انفعالات پروتئینی میزبان – کروناویروس
 3. تعیین چگونگی غلبه کرونا ویروس ها بر اینترفرون و پاسخ ایمنی ذاتی
 4. ریبوپورومیسیلاسیون (Ribopuromycylation) در سلولهای آلوده به ویروس کرونا

بخش 5- تصویربردای عفونت کروناویروس

 1. تصویربرداری ورود ویروس کرونا به سلول ها
 2. آماده سازی سلولهای کشت شده با استفاده از انجماد فشار بالا و جایگزینی انجماد فشاری برای دیداری سازی دو یا سه بعدی متعاقب آن از طریق میکروسکوپ الکترونی انتشاری

دانلود و ترجمه کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

لینک دانلود این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 273 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت  یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب  [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””] ، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.
پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید