لیست رشته های دانشگاهی – بخش شش

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش میوه کاری
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی – تاریخ فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی کرایش آموزش ابتدایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش آموز ش و پرورش ابتدایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش تطبیقی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش تربیت دینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش تعلیم و تربیت ارزشها
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تشریحی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبز یان
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
 • ترجمه کتاب رشته علوم جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم جنگل گرایش جنگلداری
 • ترجمه کتاب رشته علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم جنگل گرایش مهندسی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم دارویی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته علوم دامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 • ترجمه کتاب رشته علوم دامی گرایش زنبور عسل
 • ترجمه کتاب رشته علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • ترجمه کتاب رشته علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام وطیور
 • ترجمه کتاب رشته علوم دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش پترولوژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی- آب شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی- پترولوژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی-تکتونیک
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی-زمین شناسی نفت
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش پترولوژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش تکتونیک
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش رسوب شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک)
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش زمین شیمی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم زمین گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی گرایش امنیت ملی
 • ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی – طراحی و خلاقیت
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی گرایش توان بخشی شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی – مطالعات نظری هنر
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی روانشناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی گرایش رسانه
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی-زبان شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت
 • ترجمه کتاب رشته علوم شناختی-مدل سازی شناختی
 • ترجمه کتاب رشته علوم طیور
 • ترجمه کتاب رشته علوم طیور گرایش تغذیه طیور
 • ترجمه کتاب رشته علوم طیور گرایش فیزیولوژی طیور
 • ترجمه کتاب رشته علوم علفهای هرز
 • ترجمه کتاب رشته علوم عملیات ویژه انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم فلسفی
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی گرایش حقوق تجارت
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی گرایش حقوق ثبت
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی گرایش حقوق جزا وجرم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی گرایش حقوق خانواده
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی گرایش حقوق خصوصی
 • ترجمه کتاب رشته علوم قضایی گرایش حقوق عمومی
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوری
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای هوشمند
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش منطق و روشهای صوری
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
 • ترجمه کتاب رشته علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
 • ترجمه کتاب رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته علوم محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته علوم مرتع
 • ترجمه کتاب رشته علوم مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطی
 • ترجمه کتاب رشته علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم نظامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فناوری های میکروبی گرایش کنترل کیفی میکربی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و تکنولوژی بذر
 • ترجمه کتاب رشته علوم و تکنولوژی پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته علوم و حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و صنایع چوب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فناوری شبکه
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فناوری های میکروبی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فناوری های میکروبی گرایش تولید فرآورده های زیستی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فناوری های میکروبی گرایش کاربردهای زیست محیطی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فنون قرائات
 • ترجمه کتاب رشته علوم و فنون مرزبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و معارف دفاع مقدس
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش آثار و سازه های تاریخی آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش رودخانه و اکوسیستم آبی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب گرایش هیدرو انفورماتیک
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز با گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز گرایش آبخیزداری شهری
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیز گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمین
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی با گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی جنگل با گرایش علوم زیستی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی جنگل با گرایش مدیریت جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی جنگل گرایش علوم زیستی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی مرتع
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع
 • ترجمه کتاب رشته علوم ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش
 • ترجمه کتاب رشته علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی خاک
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی