لیست رشته های دانشگاهی – بخش هفت

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ومهندسی مرتع
 • ترجمه کتاب رشته عمران
 • ترجمه کتاب رشته عمران آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته عمران ـ آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آب
 • ترجمه کتاب رشته عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته عمران ـ آبشناسی
 • ترجمه کتاب رشته عمران ـ اراضی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته عمران ـ امور پیمانها
 • ترجمه کتاب رشته عمران – ساختمانهای آبی
 • ترجمه کتاب رشته عمران ـ ساختمانهای آبی با دو گرایش
 • ترجمه کتاب رشته عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیک
 • ترجمه کتاب رشته عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته عمران ـ سد و شبکه
 • ترجمه کتاب رشته عمران – عمران
 • ترجمه کتاب رشته عمران آب شناسی
 • ترجمه کتاب رشته عمران آب شناسی با گرایش آب های زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته عمران آب شناسی با گرایش آب های سطحی
 • ترجمه کتاب رشته عمران پیش ساخته ها (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته عمران روستایی
 • ترجمه کتاب رشته عمران-آبشناسی
 • ترجمه کتاب رشته عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحی
 • ترجمه کتاب رشته عمران-سدوشبکه
 • ترجمه کتاب رشته عمران-سدوشبکه گرایش سد
 • ترجمه کتاب رشته عمران-سدوشبکه گرایش شبکه
 • ترجمه کتاب رشته عمل آوری فراورده‌های شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته عملیات روانی
 • ترجمه کتاب رشته عملیات کشوری
 • ترجمه کتاب رشته عملیات مرزبانی (زمینی)
 • ترجمه کتاب رشته فارماکولوژی
 • ترجمه کتاب رشته فارماکولوژی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته فاقد ارزش
 • ترجمه کتاب رشته فتوگرافیک عکاسی
 • ترجمه کتاب رشته فتوگرافیک گرایش عکاسی
 • ترجمه کتاب رشته فرآورده های چند سازه چوب
 • ترجمه کتاب رشته فرآوری خوراک دام
 • ترجمه کتاب رشته فرآوری سنگ
 • ترجمه کتاب رشته فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ تزئینی
 • ترجمه کتاب رشته فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ ساختمانی
 • ترجمه کتاب رشته فراوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته فراوری مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته فرش
 • ترجمه کتاب رشته فرش دستباف
 • ترجمه کتاب رشته فرش گرایش پژوهش در فرش
 • ترجمه کتاب رشته فرش گرایش تولید
 • ترجمه کتاب رشته فرش گرایش طراحی
 • ترجمه کتاب رشته فرش گرایش مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزی
 • ترجمه کتاب رشته فرق تشیع
 • ترجمه کتاب رشته فرقه های تشیع
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش خشکی
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش دریایی
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی وکنترل هوایی گرایش اطلاعات و عملیات
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هوایی
 • ترجمه کتاب رشته فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاری
 • ترجمه کتاب رشته فرهنگ و ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته فرهنگ و زبانهای باستانی
 • ترجمه کتاب رشته فرهنگ و معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فرهنگ ورسانه
 • ترجمه کتاب رشته فرهنگ وزبانهای باستانی ایران
 • ترجمه کتاب رشته فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور اداری
 • ترجمه کتاب رشته فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور برنامه ریزی
 • ترجمه کتاب رشته فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور پژوهشگری
 • ترجمه کتاب رشته فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور کارگزینی
 • ترجمه کتاب رشته فقه اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی
 • ترجمه کتاب رشته فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی
 • ترجمه کتاب رشته فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته فقه اقتصادی گرایش پول و بانک
 • ترجمه کتاب رشته فقه پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته فقه پزشکی گرایش فقه درمان
 • ترجمه کتاب رشته فقه پزشکی گرایش فقه معاینه
 • ترجمه کتاب رشته فقه تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته فقه خانواده
 • ترجمه کتاب رشته فقه سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی
 • ترجمه کتاب رشته فقه شافعی
 • ترجمه کتاب رشته فقه عبادی
 • ترجمه کتاب رشته فقه عبادی گرایش فقه حج
 • ترجمه کتاب رشته فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه
 • ترجمه کتاب رشته فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه
 • ترجمه کتاب رشته فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه
 • ترجمه کتاب رشته فقه قضایی
 • ترجمه کتاب رشته فقه قضایی گرایش آئین دادرسی
 • ترجمه کتاب رشته فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته فقه مقارن
 • ترجمه کتاب رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و اصول
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق امامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق جزا
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق حنبلی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق حنفی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق خانواده
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق خصوصی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق خصوصی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق زیدی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق شافعی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مالکی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و مبانی حقوقی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و مذاهب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش تربیت اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش حدیث
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش فقه و اصول
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش قرآن
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش کلام
 • ترجمه کتاب رشته فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه اخلاق
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه اخلاق تطبیقی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه اقتصاد اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه تحلیلی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه تطبیقی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه تعلیم و تربیت
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه حقوق
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه دین
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه ذهن
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه رسانه
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه سیاسی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری فلسفه علم
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه -فلسفه دین
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه کلام اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه گرایش فلسفه معاصر
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه معاصر
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه منطق
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه هنر
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه و حکمت اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه و عرفان اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه و کلام اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته فن هوانوردی
 • ترجمه کتاب رشته فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامی
 • ترجمه کتاب رشته فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامی
 • ترجمه کتاب رشته فن هوانوردی گرایش ناوبری
 • ترجمه کتاب رشته فن هوانوردی گرایش خلبانی هلیکوپتر
 • ترجمه کتاب رشته فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه‌ای در شهرداری
 • ترجمه کتاب رشته فناوری اطلاعات و مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته فناوری اطلاعات وارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته فناوری بنادر و لنگرگاهها ـ گرایش تجیهزات و ماشین آلات
 • ترجمه کتاب رشته فناوری پرورش توت فرنگی
 • ترجمه کتاب رشته فناوری پرورش دام
 • ترجمه کتاب رشته فناوری پلاسما
 • ترجمه کتاب رشته فناوری تولیدات باغی
 • ترجمه کتاب رشته فناوری تولیدات زراعی
 • ترجمه کتاب رشته فن¬آوری زیستی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته فناوری عیب یابی و بازسازی پهپاد
 • ترجمه کتاب رشته فناوری معماری
 • ترجمه کتاب رشته فناوری معماری
 • ترجمه کتاب رشته فناوری معماری
 • ترجمه کتاب رشته فناوری معماری گرایش معماری بیونیک
 • ترجمه کتاب رشته فناوری معماری گرایش معماری دیجیتال
 • ترجمه کتاب رشته فناوری نانو
 • ترجمه کتاب رشته فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته فناوری نانو گرایش نانو مواد
 • ترجمه کتاب رشته فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته فنون چاپ غربالی
 • ترجمه کتاب رشته فنون صحافی
 • ترجمه کتاب رشته فنون قرائت و تلاوت و کتابت قرآن مجید
 • ترجمه کتاب رشته فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگرد
 • ترجمه کتاب رشته فنی برق-مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد
 • ترجمه کتاب رشته فنی ماشین آلات
 • ترجمه کتاب رشته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
 • ترجمه کتاب رشته فنی هوانوردی خلبانی
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک