لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش دوازده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش گرایش کسب و کار الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش عملیات و زنجیره تامین
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار گرایش مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کسب وکار( MBA )
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت بازاریابی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گردشگری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت گمرکی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت لجستیک بنادر
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی گرایش سرمایه های انسانی دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع خاک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت موزه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت نظارت و بازرسی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت نظامی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت هتلداری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت و بازرگانی دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت و کمیسر دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت و کنترل بیابان
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویداد های ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت وکمیسر دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مذاهب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مذاهب فقهی
 • ترجمه کتاب رشته مذاهب کلامی
 • ترجمه کتاب رشته مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مراقبت پرواز
 • ترجمه کتاب رشته مربی بهداشت مدارس
 • ترجمه کتاب رشته مربی پیش دبستانی
 • ترجمه کتاب رشته مربی کودکان استثنایی
 • ترجمه کتاب رشته مربی معلولین ذهنی
 • ترجمه کتاب رشته مربی مهد کودک
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری پایه تکواندو
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری پایه شطرنج
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری پایه هندبال
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری سوارکاری
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری شطرنج
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری عقیدتی
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری فوتبال
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری کسب و کار
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری ورزش
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری ورزشی گرایش مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی
 • ترجمه کتاب رشته مربیگری ورزشی گرایش مربیگری ورزش
 • ترجمه کتاب رشته مرتع
 • ترجمه کتاب رشته مرتعداری
 • ترجمه کتاب رشته مردم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت
 • ترجمه کتاب رشته مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – استخوان – عاج – خاتم
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – پارچه و بافته
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – تزئینات وابسته به بنا
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – جلد و آثار لاکی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – چرم و پوست
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – چوب
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – خشت، آجرکاشی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – سفال، شیشه و چینی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – سنگ
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – فلز
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – فیلم و عکس
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – مواد پلیمری
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – نقاشی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی – نمونه های حیاتی (جانوری و گیاهی)
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی با گرایش جاجیم
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی با گرایش فرش گلیم
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی با گرایش فلز
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثار فرهنگی با گرایش کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مرمت آثارتاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت بناهای تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش مرمت وحفاظت میراث شهری
 • ترجمه کتاب رشته مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش میراث معماری
 • ترجمه کتاب رشته مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مرمت و احیاء بناهای تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته مروج سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته مشاوره
 • ترجمه کتاب رشته مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
 • ترجمه کتاب رشته مشاوره گرایش مشاوره خانواده
 • ترجمه کتاب رشته مشاوره گرایش مشاوره شغلی
 • ترجمه کتاب رشته مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
 • ترجمه کتاب رشته مشاوره و راهنمایی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات ارتباطی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات آرشیوی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اسلامی به زبان خارجی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات آمریکای شمالی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات امریکای شمالی گرایش مطالعات فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات امریکای لاتین
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اوقات فراغت
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اوقات فراغت گرایش فرهنگ وتمدن
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات اوقات فراغت گرایش مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات بریتانیا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات تاریخ تشیع
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات ترجمه عربی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان – مطالعات کشورهای آلمانی زبان
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای لاتین
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات جنوب آفریقا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات ژاپن
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات عراق
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات فلسطین
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان گرایش مطالعات هند
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات ژاپن
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات فلسطین
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات مصر
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جهان( بین الملل)گرایش مطالعات عراق
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات جوانان
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات خانواده
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات رژیم صهیونیستی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات روسیه
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات زنان گرایش زن و خانوده
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات زنان و خانواده
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات شبه قاره هند
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات فرانسه
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات فرهنگی و رسانه
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات کشورهای آلمانی زبان
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات معماری ایران
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای جنوب شرقی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوبی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای شرقی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات افریقا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات امریکای شمالی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات امریکای مرکزی و جنوبی
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اور آسیا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات ایران
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خلیج فارس
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات دریای خزر
 • ترجمه کتاب رشته مطالعات موزه
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی گرایش تبلیغ و ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و اخلاق
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و ادیان
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و اقتصاد
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و تاریخ
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و جامعه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و حقوق
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق عمومی (خاص دانشگاه امام صادق(ع))
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و روان شناسی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و روانشناسی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و زبان وادبیات عرب
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و علوم قرآنی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و فلسفه
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و کلام
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و مدیریت گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و مطالعات زنان