لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش دوم

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشتیار دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته ‌بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته بهره برداری ( کاردان فنی )
 • ترجمه کتاب رشته بهره برداری پالایش گاز
 • ترجمه کتاب رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته بهره وری در واحدهای صنفی
 • ترجمه کتاب رشته بهینه سازی مصرف انرژی
 • ترجمه کتاب رشته بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش صنعت
 • ترجمه کتاب رشته بوم شناسی آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)
 • ترجمه کتاب رشته بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)
 • ترجمه کتاب رشته بیابان زدایی
 • ترجمه کتاب رشته بیم سنجی
 • ترجمه کتاب رشته بیماری شناسی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 • ترجمه کتاب رشته بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 • ترجمه کتاب رشته بیماریهای طیور
 • ترجمه کتاب رشته بیمه
 • ترجمه کتاب رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته بیوانفورماتیک
 • ترجمه کتاب رشته بیوتکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته بیوتکنولوژی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته بیوتکنولوژی مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی
 • ترجمه کتاب رشته بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش آرکیها
 • ترجمه کتاب رشته بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش باکتری ها
 • ترجمه کتاب رشته بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش قارچ ها
 • ترجمه کتاب رشته بیوشیمی
 • ترجمه کتاب رشته بیوشیمی بالینی
 • ترجمه کتاب رشته بیوشیمی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته بیوفیزیک
 • ترجمه کتاب رشته بیولوژی و آناتومی چوب
 • ترجمه کتاب رشته بیومکانیک ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته پاتولوژی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل زیستی
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل گرایش آفا (استتار،فریب، اختفا)
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل گرایش امنیت ملی
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل گرایش سازه های دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل گرایش طراحی
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی بر مبنای پدافند غیر عامل
 • ترجمه کتاب رشته پدافند غیر عامل گرایش مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ
 • ترجمه کتاب رشته پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته پرورش اسب
 • ترجمه کتاب رشته پرورش زنبور عسل
 • ترجمه کتاب رشته پرورش طیور
 • ترجمه کتاب رشته پرورش گاو
 • ترجمه کتاب رشته پرورش گاو و گاومیش
 • ترجمه کتاب رشته پرورش گوسفند و بز
 • ترجمه کتاب رشته پژوهش علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته پژوهش هنر
 • ترجمه کتاب رشته پست
 • ترجمه کتاب رشته پست بانک
 • ترجمه کتاب رشته پل سازی و ابنیه فنی
 • ترجمه کتاب رشته پلاسمای پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته پیامبرشناسی
 • ترجمه کتاب رشته پیشگیری از جرم
 • ترجمه کتاب رشته پیشگیری بیماری های دامی
 • ترجمه کتاب رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • ترجمه کتاب رشته تاسیسات
 • ترجمه کتاب رشته تأسیسات – تبرید
 • ترجمه کتاب رشته تأسیسات – تهویه مطبوع
 • ترجمه کتاب رشته تأسیسات الکتریکی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی
 • ترجمه کتاب رشته تاسیسات تهویه و تبرید
 • ترجمه کتاب رشته تاسیسات حرارتی و برودتی
 • ترجمه کتاب رشته تبلیغ و ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته تبلیغات و بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته تحقیقات آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی جانبازان و معلولین
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی قهرمانی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی همگانی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیو مکانیک ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرین
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت دبیر فنی حسابداری
 • ترجمه کتاب رشته تربیت کودک
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مترجم زبان ایتالیایی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی اخلاق
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی امور تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی تکواندو
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی تکواندو
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی علوم سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی کشتی
 • ترجمه کتاب رشته تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 • ترجمه کتاب رشته ترجمه
 • ترجمه کتاب رشته ترویج کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته تسلیحات (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته تسلیحات گرایش سلاح و مهمات
 • ترجمه کتاب رشته تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعه
 • ترجمه کتاب رشته تصویر برداری
 • ترجمه کتاب رشته تصویر سازی
 • ترجمه کتاب رشته تصویر متحرک
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ـ اتاق عمل
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عمل
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری خودرو
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری در صنعت سیمان
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات سنگین- برق الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری ماشین‌های الکتریکی
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری مکانیکی شناورهای دریایی صیادی
 • ترجمه کتاب رشته تعمیر و نگهداری هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته تعمیرات اپتیک و لیزر
 • ترجمه کتاب رشته تعمیرات سخت افزار کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته تعمیرات مکانیکی
 • ترجمه کتاب رشته تغذیه دام
 • ترجمه کتاب رشته تفنگداری دریایی
 • ترجمه کتاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش آب شیرین
 • ترجمه کتاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش آبزیان آب شیرین
 • ترجمه کتاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش میگو
 • ترجمه کتاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
 • ترجمه کتاب رشته تکثیر و پرورش میگو
 • ترجمه کتاب رشته تکنو لوژی شیر و فرآورده های لبنی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی آبیاری
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی آرد سازی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی آردسازی (باز نگری شده)
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی پرورش گاو
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولید برنج
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولید چغندر قند
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولید گندم و جو
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولید نیشکر
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولید و فرآوری پسته
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولیدات دامی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولیدات زراعی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی جنگلداری
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی چوب
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی شیلات
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صنایع ـ روغن خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صنایع آرد
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صنایع روغن خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو سازی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صنایع نوشابه سازی و آبمیوه
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی صید و بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی فرآوری پشم و پوست
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی کنترل
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی گیاه پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی ماشین های کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی معماری
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز)
 • ترجمه کتاب رشته تکنیک خودروهای نظامی (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته تکنیک های فروش
 • ترجمه کتاب رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال
 • ترجمه کتاب رشته تهیه کنندگی
 • ترجمه کتاب رشته تهیه کنندگی پویانمایی
 • ترجمه کتاب رشته تهیه کنندگی گرایش آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته تهیه کنندگی گرایش مستند
 • ترجمه کتاب رشته تهیه کنندگی گرایش نمایشی
 • ترجمه کتاب رشته توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادث
 • ترجمه کتاب رشته توزیع و مصرف آب کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته توزیع و مصرف آب کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه روستایی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه
 • ترجمه کتاب رشته توسعه کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه محلی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه محلی گرایش روستایی
 • ترجمه کتاب رشته توسعه محلی گرایش شهری
 • ترجمه کتاب رشته تولید آلومینیوم
 • ترجمه کتاب رشته تولید آهن و فولاد-مهندسی مواد
 • ترجمه کتاب رشته تولید دانه های روغنی
 • ترجمه کتاب رشته تولید در صنعت سیمان
 • ترجمه کتاب رشته تولید سیما
 • ترجمه کتاب رشته تولید سیمان
 • ترجمه کتاب رشته تولید صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته تولید غلات ـ گرایش برنج
 • ترجمه کتاب رشته تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی مواد
 • ترجمه کتاب رشته تولید قارچ های خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته تولید کفش
 • ترجمه کتاب رشته تولید مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته تولید مرکبات
 • ترجمه کتاب رشته تولید نهال
 • ترجمه کتاب رشته تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر
 • ترجمه کتاب رشته تولید و پرورش سبزی و صیفی
 • ترجمه کتاب رشته تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
 • ترجمه کتاب رشته تولید و تعمیرات بدنه خودرو
 • ترجمه کتاب رشته تولید و فرآوری انگور
 • ترجمه کتاب رشته تولید و فراوری پسته
 • ترجمه کتاب رشته تولید و فرآوری چای
 • ترجمه کتاب رشته تولید و فرآوری خرما
 • ترجمه کتاب رشته تولید و فرآوری زعفران
 • ترجمه کتاب رشته تولید و فرآوری زیتون
 • ترجمه کتاب رشته تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
 • ترجمه کتاب رشته تونلسازی
 • ترجمه کتاب رشته تئاتر
 • ترجمه کتاب رشته تئاتر – ادبیات نمایشی
 • ترجمه کتاب رشته تئاتر – بازیگری
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی دفاع مقدس
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی شهری
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی فرهنگ
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جدول و سرفصل دروس عمومی
 • ترجمه کتاب رشته جراحی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته جرم یابی
 • ترجمه کتاب رشته جریانهای کلامی معاصر
 • ترجمه کتاب رشته جریه (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته جریه راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا گرایش جغرافیا ی سیاسی – نظامی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا گرایش جغرافیای ناحیه ای
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا گرایش کارتوگرافی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری