لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش سه

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیا ی نظامی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای زیستی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا )
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیا
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضا
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهری
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای طبیعی و انسانی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی)
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای نظامی
 • ترجمه کتاب رشته جغرافیای نظامی ( مطالعات دفاعی و امنیتی )
 • ترجمه کتاب رشته جلب مشارکتهای مردمی
 • ترجمه کتاب رشته جلوه های ویژه بصری
 • ترجمه کتاب رشته جمعیت شناسی
 • ترجمه کتاب رشته جنگ الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته جنگل
 • ترجمه کتاب رشته جنگل داری جامع (اگروفارستری)
 • ترجمه کتاب رشته جنگلداری
 • ترجمه کتاب رشته جنگلداری جامع
 • ترجمه کتاب رشته جنگلداری و پارکهای جنگلی
 • ترجمه کتاب رشته جوشکاری
 • ترجمه کتاب رشته چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ با گرایش پیش از چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلی
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر- آماده سازی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر- تکنولوژی امور تکمیلی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر- طراحی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر- فرایند چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر-آماده سازی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر-تکنولوژی امور تکمیلی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چاپ و نشر-فرایند چاپ
 • ترجمه کتاب رشته چند رسانه ای
 • ترجمه کتاب رشته چوب شناسی و صنایع چوب
 • ترجمه کتاب رشته چینه نگاری ودیرینه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای امور دفتری
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای بازیگری
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولین
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای حسابداری سلامت
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای دوخت های سنتی ایران
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت تامین و فروش محصولات غذایی
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت ترابری در نیروی انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت دفتری
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی
 • ترجمه کتاب رشته حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری
 • ترجمه کتاب رشته حروف چینی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش دولتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری امور مالی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابداری برق
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابداری دولتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابداری صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابداری مالی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابداری مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش خدمات عمومی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش دولتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش مالی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری با گرایش مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری بخش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری صنعت آب و برق
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرابش حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرابش دولتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش حسابداری بانکی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش حسابداری پروژه ها
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش دولتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش مالی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری گرایش مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری و بازرگانی- حسابداری
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری-حسایرسی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری-دولتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری-صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری-مالی
 • ترجمه کتاب رشته حسابداری-مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته حشره شناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک
 • ترجمه کتاب رشته حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشرات
 • ترجمه کتاب رشته حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه ها
 • ترجمه کتاب رشته حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته حغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • ترجمه کتاب رشته حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
 • ترجمه کتاب رشته حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
 • ترجمه کتاب رشته حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک
 • ترجمه کتاب رشته حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
 • ترجمه کتاب رشته حفاری اکتشافی
 • ترجمه کتاب رشته حفاظت اطلاعات راهبردی
 • ترجمه کتاب رشته حفاظت و اصلاح چوب
 • ترجمه کتاب رشته حفاظت و حراست
 • ترجمه کتاب رشته حفاظت و حمایت منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق
 • ترجمه کتاب رشته حقوق ـ گرایش شورای حل اختلاف
 • ترجمه کتاب رشته حقوق ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق انرژی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق بشر
 • ترجمه کتاب رشته حقوق بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته حقوق بین الملل عمومی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق تجارت الکترونیکی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق تجارت بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
 • ترجمه کتاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق حمل و نقل تجاری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق خانواده
 • ترجمه کتاب رشته حقوق خصوصی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق دادرسی اداری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق شرکتهای تجاری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق عمومی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق فناوریهای زیستی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق قضایی ـ علوم ثبتی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق قضائی-علوم ثبتی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 • ترجمه کتاب رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق گرایش در امور کیفری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق مالکیت فکری
 • ترجمه کتاب رشته حقوق مالی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق مالی-اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته حقوق محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته حقوق نفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته حقوق هوایی
 • ترجمه کتاب رشته حقوقی -کنسولی
 • ترجمه کتاب رشته حکمت اشراق
 • ترجمه کتاب رشته حکمت متعالیه
 • ترجمه کتاب رشته حکمت هنر اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته حکمت هنرهای دینی
 • ترجمه کتاب رشته حکمرانی
 • ترجمه کتاب رشته حمل و نقل
 • ترجمه کتاب رشته حمل و نقل جاده ای
 • ترجمه کتاب رشته حمل و نقل جاده‌ای و بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته حمل و نقل و ترافیک شهری
 • ترجمه کتاب رشته حوزوی
 • ترجمه کتاب رشته خاکشناسی (علوم خاک)
 • ترجمه کتاب رشته خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • ترجمه کتاب رشته خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
 • ترجمه کتاب رشته خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
 • ترجمه کتاب رشته خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 • ترجمه کتاب رشته خانواده و سلامت جنسی
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری (باز نگری شده )
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری -استراتژیک خاص
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری با گرایش خبرنگاری سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری با گرایش خبرنگاری علوم استراتژیک
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری با گرایش خبرنگاری فرهنگی و هنری
 • ترجمه کتاب رشته خبرنگاری با گرایش خبرنگاری ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات اداری
 • ترجمه کتاب رشته خدمات بازرگانی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات پرورشی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات پس از فروش خودرو
 • ترجمه کتاب رشته خدمات پستی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات جهانگردی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات قضایی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات کتابداری و اطلاع رسانی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات گمرکی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات مالی در واحدهای صنفی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات مشاوره حقوقی صنوف
 • ترجمه کتاب رشته خدمات مشاوره ملکی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات مشاوره و خرید و فروش خودرو
 • ترجمه کتاب رشته خدمات میهمانداری اقامتی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات میهمانداری پذیرایی
 • ترجمه کتاب رشته خدمات هتلداری بیمارستان
 • ترجمه کتاب رشته خط تولید صنایع سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته خط مونتاژ خودرو
 • ترجمه کتاب رشته خط و ابنیه راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته خط و ابنیه مترو
 • ترجمه کتاب رشته خط وابنیه(کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته خلبانی بالگرد
 • ترجمه کتاب رشته خلبانی پهپاد
 • ترجمه کتاب رشته خلبانی هلیکوپتر
 • ترجمه کتاب رشته خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانی
 • ترجمه کتاب رشته خوراک دام، طیور و آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته دامپروری
 • ترجمه کتاب رشته دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته دانش اجتماعی مسلمین
 • ترجمه کتاب رشته دانشنامه نگاری
 • ترجمه کتاب رشته دبیر فنی اتو مکانیک
 • ترجمه کتاب رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته دبیری زبان و ادبیات عربی
 • ترجمه کتاب رشته دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی
 • ترجمه کتاب رشته دریا نوردی (ناوبری)
 • ترجمه کتاب رشته دریانوردی
 • ترجمه کتاب رشته دریانوردی – بندر و کشتیرانی
 • ترجمه کتاب رشته دریانوردی – حمل و نقل دریایی
 • ترجمه کتاب رشته دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی
 • ترجمه کتاب رشته دستیار قضایی
 • ترجمه کتاب رشته دستیار قضایی(فقط برای دو دوره اجرا)
 • ترجمه کتاب رشته دکتری فقه و معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته دهیاری و امور شوراها
 • ترجمه کتاب رشته دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوین
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشر
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته دین پژوهی
 • ترجمه کتاب رشته دین شناسی
 • ترجمه کتاب رشته دین و رسانه
 • ترجمه کتاب رشته رادیو
 • ترجمه کتاب رشته رادیو الکتریک
 • ترجمه کتاب رشته رادیو الکتریک با گرایش جنگهای الکترونیک ردگیری و فرامین رادیویی
 • ترجمه کتاب رشته رادیو الکتریک با گرایش رادارهای موشک
 • ترجمه کتاب رشته رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگی
 • ترجمه کتاب رشته رادیو گرایش نویسندگی
 • ترجمه کتاب رشته رادیولوژی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته راهبری لکوموتیو
 • ترجمه کتاب رشته راهداری
 • ترجمه کتاب رشته راهسازی
 • ترجمه کتاب رشته راهنمای آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته راهنمای آموزشی ـ آموزش بزرگسالان
 • ترجمه کتاب رشته راهنمایی و مشاوره
 • ترجمه کتاب رشته راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی
 • ترجمه کتاب رشته راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره
 • ترجمه کتاب رشته رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • ترجمه کتاب رشته رشته های پزشکی و مرتبط با آن
 • ترجمه کتاب رشته رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
 • ترجمه کتاب رشته رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادی
 • ترجمه کتاب رشته رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژه
 • ترجمه کتاب رشته رفاه اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته رفتار حرکتی
 • ترجمه کتاب رشته رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی
 • ترجمه کتاب رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
 • ترجمه کتاب رشته رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
 • ترجمه کتاب رشته رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
 • ترجمه کتاب رشته رمز
 • ترجمه کتاب رشته رنگ خودرو
 • ترجمه کتاب رشته روابط بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات
 • ترجمه کتاب رشته روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)
 • ترجمه کتاب رشته روابط عمومی
 • ترجمه کتاب رشته روابط کار
 • ترجمه کتاب رشته روان شناسی اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی
 • ترجمه کتاب رشته روان شناسی گرایش روانشناسی دین
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی – اصلاح و تربیت
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی سلامت
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی بالینی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی بالینی گرایش خانواده
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی شخصیت
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی