لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش شانزده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالوژی ـ ذوب فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی محیط زیست گرایش هوا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مخابرات هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مخازن هیدروکربوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مدیریت اجرایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مدیریت پروژه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مدیریت صنایع نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش تونل وفضاهای زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن – معدن و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش اقتصاد و مدیریت معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش ژئومکانیک نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معدن-مهندسی مکانیک سنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری گرایش آموزشی و فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری گرایش پایداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری گرایش مسکن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری گرایش معماری فضاهای درمانی و بهداشتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی معماری منظر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکاترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک – نیروگاه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک در طراحی جامدات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک در ماشین آلات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک طراحی جامدات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک کشتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش احتراق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش تحلیل خرابی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش جوش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش دریا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک گرایش نگهداری و پایش تجهیزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منا بع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – آسیب شناسی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – بیولوژی و آناتومی چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش جنگلداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش جنگلداری مناطق خشک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش جنگلداری شهری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش جنگلداری عمومی (علوم جنگل)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مدیریت جنگلهای غرب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مسایل اقتصادی-اجتماعی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مهندسی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – صنایع خمیر و کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – صید و بهره برداری آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – طراحی و مهندسی چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – فرآورده های چند سازه چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق بیابانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع داری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش حفاظت و اصلاح چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع خمیر وکاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع فرآوردهای مرکب چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه های چوبی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان گرایش تو سعه و عمران مناطق بیابانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان گرایش تولیدات گیاهی و دامی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- تکثیروپرورش آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی – اجتماعی جنگل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی-چوب شناسی و صنایع چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد -عملیات حرارتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد گرایش ریخته گری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد و متالورژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش الکتروسرامیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نانو فناوری گرایش نانو الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ناوبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نرم افزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی – الیاف
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی -رشته ساختارهای نانو لیفی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش الیاف
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش پوشاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانو لیفی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش فناوری نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش منسوجات صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیاف
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی-شیمی نساجی و رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نساجی-مهندسی پوشاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت – تجهیزات نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت- اکتشافات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت- بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت- چاه پیمایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت -حفاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت حفاری و بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش اکتشاف
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش حفاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش مخازن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت (مخازن)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت-اکتشاف و استخراج
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت-پالایش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور راداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اداره زمین
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نگهداری هلیکوپتر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی نگهداری وتعمیر هواپیما (بالگرد)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش راکتور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش گداخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی چرخه سوخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش مهندسی فیزیک بهداشت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای گرایش مواد و چرخه سوخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هسته ای-تکنولوژی هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت های پروازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل