لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش هفده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت پروازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش طراحی سازه های هوافضایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-آئرودینامیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-جلوبرندگی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-طراحی سازه های هوا فضایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-مهندسی فضایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی هوش مصنوعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی و مدیریت ساخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ورزش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی یبسته بندی (گرایش کشاورزی)
 • ترجمه کتاب رشته موزه
 • ترجمه کتاب رشته موزه داری
 • تترجمه کتاب رشته موزه ها و بناهای تاریخی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی با گرایش آواز ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی با گرایش آواز جهانی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی با گرایش ساز ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی با گرایش ساز جهانی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی شناسی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی نظامی
 • ترجمه کتاب رشته موسیقی نواحی ایران
 • ترجمه کتاب رشته مونتاژ خودرو
 • ترجمه کتاب رشته میکرو بیولوژی گرایش زیست شناسی میکروب های بیماریزا
 • ترجمه کتاب رشته میکرو بیولوژی گرایش بیوسیتماتیک و بوم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته میکرو بیولوژی گرایش میکرو بیو لوژی محیطی
 • ترجمه کتاب رشته میکرو بیولوژی گرایش میکرو بیولو ژی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته میکروبیو لوژی
 • ترجمه کتاب رشته میکروبیولوژی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته میهمانداری(خدمات اقامتی)
 • ترجمه کتاب رشته میهمانداری(خدمات پذیرایی)
 • ترجمه کتاب رشته میوه های سرد سیری
 • ترجمه کتاب رشته میوه‌های سردسیری
 • ترجمه کتاب رشته ناظر فنی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته نانو زیست فناوری
 • ترجمه کتاب رشته نانو شیمی
 • ترجمه کتاب رشته نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکول
 • ترجمه کتاب رشته نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری
 • ترجمه کتاب رشته نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته نانو فناوری گرایش نانو مواد
 • ترجمه کتاب رشته نانو فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها
 • ترجمه کتاب رشته نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیک
 • ترجمه کتاب رشته نانو مهندسی شیمی
 • ترجمه کتاب رشته نانوبیومیمتیک (نانوزیست الهام)
 • ترجمه کتاب رشته نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)
 • ترجمه کتاب رشته ناوبری
 • ترجمه کتاب رشته ناوبری گرایش ناوبری
 • ترجمه کتاب رشته ناوبری- ناوبری
 • ترجمه کتاب رشته ناوبری و فرماندهی کشتی
 • ترجمه کتاب رشته ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاری
 • ترجمه کتاب رشته ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامی
 • ترجمه کتاب رشته نرم افزار سیستم
 • ترجمه کتاب رشته نرم افزار کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته نساجی گرایش ریسندگی
 • ترجمه کتاب رشته نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی
 • ترجمه کتاب رشته نصب و نگهداری جرثقیل
 • ترجمه کتاب رشته نقاشی
 • ترجمه کتاب رشته نقاشی ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته نقاشی گرایش نقاشی دیواری
 • ترجمه کتاب رشته نقاشی گرایش نقاشی عمومی
 • ترجمه کتاب رشته نقاشی(هنرهای تجسمی)
 • ترجمه کتاب رشته نقشه برداری
 • ترجمه کتاب رشته نقشه برداری – ژئودزی
 • ترجمه کتاب رشته نقشه برداری مسیر
 • ترجمه کتاب رشته نقشه کشی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته نگارش حقوقی
 • ترجمه کتاب رشته نگهداری و بهره برداری قنات
 • ترجمه کتاب رشته نگهداری و تعمیرات ماشینهای راهسازی
 • ترجمه کتاب رشته نگهداری وبهره برداری قنات
 • ترجمه کتاب رشته نمایش
 • ترجمه کتاب رشته نمایش عروسکی
 • ترجمه کتاب رشته نهج البلاغه
 • ترجمه کتاب رشته نهج البلاغه- اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
 • ترجمه کتاب رشته نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی
 • ترجمه کتاب رشته نهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته نوازندگی پیانو ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته نوازندگی ساز ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته نوازندگی ساز جهانی
 • ترجمه کتاب رشته نوازندگی موسیقی ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته نوازندگی موسیقی جهانی
 • ترجمه کتاب رشته نورد فولاد
 • ترجمه کتاب رشته نوغانداری
 • ترجمه کتاب رشته هتلداری
 • ترجمه کتاب رشته هدایت لوکوموتیو
 • ترجمه کتاب رشته هدایتگران سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگری
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش چوب
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش سفال
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش شیشه
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش فلز
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگری
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش نگارگری
 • ترجمه کتاب رشته هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزی
 • ترجمه کتاب رشته هنر سفالگری
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای تجسمی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای تجسمی – چاپ دستی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای تجسمی – مجسمه سازی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای تجسمی – نقاشی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای چوبی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای دیجیتال – گرافیک متحرک
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای رایانه ای گرایش تولید بازیهای رایانه ای
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای رایانه ای گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای رایانه ای گرایش هنرهای چند رسانه ای
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای سنتی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای سنتی سازسازی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی – کاشی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش آبگینه
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش خاتم و گره چینی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش سفال
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش فلز
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش کاشی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتی
 • ترجمه کتاب رشته هنرهای نمایشی
 • ترجمه کتاب رشته هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته هواشناسی
 • ترجمه کتاب رشته هواشناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته هوانوردی
 • ترجمه کتاب رشته هوانوردی خلبانی PPL
 • ترجمه کتاب رشته هوانوردی گرایش پهپاد
 • ترجمه کتاب رشته هوانوردی گرایش خلبانی آزمایشگر
 • ترجمه کتاب رشته هوانوردی گرایش عملیات هوانوردی
 • ترجمه کتاب رشته هوانوردی گرایش قدرت هوایی
 • ترجمه کتاب رشته هوش مصنوعی و رباتیک
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلام
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیث
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن ملل اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • ترجمه کتاب رشته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی
 • ترجمه کتاب رشته وهابیت شناسی
 • ترجمه کتاب رشته ویروس شناسی