لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش پانزده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فراوری و انتقال گاز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فرماندهی و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش سامانه فرماندهی و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش طرح ریزی فرماندهی و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فضای سبز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنایع آرد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری آبیاری – شبکه های آبیاری و زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری آبیاری- توزیع و مصرف آب کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم های مخابراتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –مخابرات سیار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیز ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات – رسانه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT )
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش ابری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات (ITS )
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی مخابرات امن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات-سیستمهای چند رسانه ای
 • ترجمه کتاب رشته ‌مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ایمنی مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری بازرسی جوش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری بازیافت پسماند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری باغبانی- گل و گیاهان زینتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری برق مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری پلیمر – رنگ سازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عمل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری جوش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری دامپروری – پرورش اسب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری دامپروری – پرورش صنعتی طیور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری دامپروری – پرورش صنعتی گاو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری دامپروری – تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری راهداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه های روغنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شبکه های انتقال برق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شبکه‌های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده‌سازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع بسته بندی – محصولات کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع شیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع شیمیایی – تولید کلرآلکالی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – روغن خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فرآورده های لبنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت شیرینی و شکلات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت قند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – فرآورده های خمیری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری صنایع لاستیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران – آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران – حمل و نقل شهری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران – راهسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران -ساختمان سازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری فناوری صنایع غذایی – صنعت کمپوت و کنسرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی – مکانیزاسیون زراعی و باغی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی – ساخت و تولید ماشین های آبیاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ماشین های کشاورزی – ساخت و تولید ماشین های زراعی و باغی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری ماشین های کنترل عددی (CNG)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری متالو‍رژی-ذوب فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری محیط زیست – کنترل آلاینده ها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ های شبکه ثابت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری معدن – استخراج معادن زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاها و اماکن ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مکانیک- ماشین آلات راهسازی و راهداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مکانیک هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع آب های سطحی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – امور اراضی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – جتگلداری تلفیقی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – جنگلداری و پارک های جنگلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – حفاظت و حمایت منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – سامانه های اطلاعات جغرافیایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی – مرتعداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی- آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری نساجی – چرم
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری هواشناسی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPl&IR)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فنی رسانه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش بیوانفورماتیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتم
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشا ورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – آب گرایش آبیاری زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – آب گرایش سازه های آبی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – آب گرایش منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و بازار یابی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – آموزش کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – پرورش و مدیریت تولید طیور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش خاکشناسی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش علوم دامی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش گیاه پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ماشینهای کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – خاکشناسی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – سازه های آبی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل وگیاه زینتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم دامی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش دام
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش طیور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش غیرنشخوار کنندگان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش نشخوار کنندگان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – گیاه پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – مهندسی فضای سبز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی – هواشناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی (نماتدشناسی)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش پرورش زنبور عسل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه دام
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه نشخوار کنندگان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -کشاورزی اکولوژیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش میوه کاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشتی (موتور)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشتی سازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کشتی-موتور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کنترل عملیات موشک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کنترل و ابزار دقیق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کنترل و علائم
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی کنترل وعلائم راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ماشین آلات دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ماشین های ریلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ماشین های کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مالی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش استخراج فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی استخراجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی صنعتی