لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش پنج

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته سنجش و اندازه گیری
 • ترجمه کتاب رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • ترجمه کتاب رشته سوئیچ
 • ترجمه کتاب رشته سیاست گذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته سیاستگذاری علم وفناوری
 • ترجمه کتاب رشته سیاستگذاری فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته سیره پیامبر اعظم (ص)
 • ترجمه کتاب رشته سیستم محرکه خودرو
 • ترجمه کتاب رشته سینما
 • ترجمه کتاب رشته سینما گرایش فیلمبرداری
 • ترجمه کتاب رشته سینما گرایش فیلمنامه نویسی
 • ترجمه کتاب رشته سینما گرایش تدوین
 • ترجمه کتاب رشته سینما گرایش کارگردانی
 • ترجمه کتاب رشته شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)
 • ترجمه کتاب رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 • ترجمه کتاب رشته شهرسازی
 • ترجمه کتاب رشته شیر و فراورده‌های لبنی
 • ترجمه کتاب رشته شیشه
 • ترجمه کتاب رشته شیعه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته شیعه شناسی گرایش تاریخ
 • ترجمه کتاب رشته شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته شیعه شناسی گرایش کلام
 • ترجمه کتاب رشته شیلات
 • ترجمه کتاب رشته شیلات گرایش تکثیر و پرورش
 • ترجمه کتاب رشته شیلات گرایش تولید و بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته شیلات گرایش عمل آوری فرآورده های شیلاتی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی – گرایش شیمی دارویی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی – گرایش محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته شیمی (با رویکرد تخصصی شیمی مواد پر انرژی)
 • ترجمه کتاب رشته شیمی آزمایشگاهی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی آزمایشگاهی با گرایش آرایشی و بهداشتی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی آزمایشگاهی با گرایش صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی آزمایشگاهی با گرایش غذایی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته شیمی دارویی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی کاتالیست
 • ترجمه کتاب رشته شیمی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش آفت کش ها
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش دبیری
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی آلی
 • ترجم
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی پیشرانه
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی دارویی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی دریا
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی کاتالیست
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی معدنی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته شیمی گرایش محض
 • ترجمه کتاب رشته شیمی محض
 • ترجمه کتاب رشته شیمی نساجی و علوم الیاف
 • ترجمه کتاب رشته صحنه آرائی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع اوراق فشرده چوبی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع پلاستیک
 • ترجمه کتاب رشته صنایع پلاستیک (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته صنایع چرم سازی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع چرم و پوست
 • ترجمه کتاب رشته صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع چوب و مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته صنایع خمیر و کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته صنایع دخانی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع دستی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع دستی(هنرهای سنتی)
 • ترجمه کتاب رشته صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداری
 • ترجمه کتاب رشته صنایع سیمان ـ فرآیند تولید
 • ترجمه کتاب رشته صنایع سیمان ـ کنترل
 • ترجمه کتاب رشته صنایع شیشه ـ طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع شیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع شیمیایی-صنایع شیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی ـ روغن خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی ـ گرایش تولید و فرآوری خشکبار
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی تولید نان
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی گرایش تولید نان
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی گرایش تولید و فرآوری خشکبار
 • ترجمه کتاب رشته صنایع غذایی گرایش روغن خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع فلزی – جوشکاری
 • ترجمه کتاب رشته صنایع فلزی – صنایع فلزی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع فناوری اولیه چوب
 • ترجمه کتاب رشته صنایع قند
 • ترجمه کتاب رشته صنایع قندسازی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع قندسازی با گرایش چغندرقند
 • ترجمه کتاب رشته صنایع قندسازی با گرایش نی شکر
 • ترجمه کتاب رشته صنایع کمپوت و کنسرو سازی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع گرایش ایمنی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع لاستیک
 • ترجمه کتاب رشته صنایع لاستیک(کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته صنایع نساجی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع نساجی – صنایع نساجی
 • ترجمه کتاب رشته صنایع نفت
 • ترجمه کتاب رشته صنعت رنگ سازی
 • ترجمه کتاب رشته صنعت شیرینی سازی
 • ترجمه کتاب رشته صنعت شیرینی سازی – گز سازی
 • ترجمه کتاب رشته صید و بهره برداری
 • ترجمه کتاب رشته صید و بهره برداری آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته ضابطین قضایی
 • ترجمه کتاب رشته طبیعت گردی (اکو توریسم)
 • ترجمه کتاب رشته طراحی پارچه
 • ترجمه کتاب رشته طراحی پارچه و لباس
 • ترجمه کتاب رشته طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچه
 • ترجمه کتاب رشته طراحی پارچه ولباس
 • ترجمه کتاب رشته طراحی پوشاک
 • ترجمه کتاب رشته طراحی دوخت – طراحی دوخت
 • ترجمه کتاب رشته طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 • ترجمه کتاب رشته طراحی شهری
 • ترجمه کتاب رشته طراحی صحنه
 • ترجمه کتاب رشته طراحی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته طراحی فرش دستباف
 • ترجمه کتاب رشته طراحی فضاهای آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته طراحی کیف و کفش
 • ترجمه کتاب رشته طراحی لباس
 • ترجمه کتاب رشته طراحی نقش پارچه – بافت
 • ترجمه کتاب رشته طراحی نقش پارچه – چاپ
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و استقرار محیط های کسب و کار
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و تکنولوژی دوخت
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و تکنولوژی دوخت
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و دوخت
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و ساخت خودروهای نظامی
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و ساخت طلا و جواهرات
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و مهندسی پتروشیمی
 • ترجمه کتاب رشته طراحی و مهندسی چوب
 • ترجمه کتاب رشته طراحی ومهندسی پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش ریخته گری
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش زنجیرسازی
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زنجیرسازی
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زیور آلات با دست
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش گوهرنشانی
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش ملیله سازی
 • ترجمه کتاب رشته طلا و جواهر سازی با گرایش ورق کاری
 • ترجمه کتاب رشته عرفان اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
 • ترجمه کتاب رشته عرفان تطبیقی
 • ترجمه کتاب رشته عرفان و تصوف
 • ترجمه کتاب رشته عرفان و حکمت اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته عکاسی
 • ترجمه کتاب رشته عکاسی خبری
 • ترجمه کتاب رشته علائم الکتریکی (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
 • ترجمه کتاب رشته علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانش
 • ترجمه کتاب رشته علم داده ها
 • ترجمه کتاب رشته علم سنجی
 • ترجمه کتاب رشته علمی – کاربردی الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته علمی – کاربردی حسابداری
 • ترجمه کتاب رشته علمی – کاربردی ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته علمی – کاربردی معماری
 • ترجمه کتاب رشته علمی کاربردی مکانیک خودرو
 • ترجمه کتاب رشته علمی -کاربردی نگهداری و مرمت ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته علمی کاربردی تأسیسات حرارتی و برودتی
 • ترجمه کتاب رشته علمی کاربردی شیمی آزمایشگاهی
 • ترجمه کتاب رشته علمی کاربردی امور فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته علو م و صنایع چوب و کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی ( توسعه محلی )
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش دبیری علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اجتماعی -مردم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته علوم ارتباطات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم ارتباطات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسب و اسبداری
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – اندیشه سیاسی در اسلام
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – حقوق
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – حقوق
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – حقوق بین المل
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – حقوق خصوصی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – زبان وادبیات فارسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – علوم جزائی وجرم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – علوم قرآن و حدیث
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی – فلسفه کلام اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی- حقوق بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی رشته علوم حدیث
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی و اقتصاد
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی و تاریخ اسلام
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی و جامعه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی و روانشناسی عمومی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی و زبان و ادبیات فارسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی-اقتصاد
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی-رشته حکمت اشراق
 • ترجمه کتاب رشته علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد آموزش
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد حمل و نقل
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد فرهنگ و هنر
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مسکن
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش سیر اندیشه های اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم اقتصادی گرایش نظام های اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی گرایش اداری و مالی
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی گرایش ارتباطات انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی گرایش اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی گرایش انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی گرایش خدمات پشتیبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم انتظامی گرایش مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته علوم باغبانی گرایش سبزی کاری