لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش چهارده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – برنامه سازی تحت وب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه در شهرداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- برنامه سازی تحت وب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی قالبسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرایند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات سوئیچ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات ـ گرایش سوئیچهای شبکه ثابت (باز نگری )
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات با گرایش انتقال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات با گرایش سوئیچ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی معدن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشینهای راهسازی و راهداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته‌ای
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی هوانوردی ـ خلبانی ( IR & CPL)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولید آهن و فولاد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات دامی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات گیاهی – گیاهان دارویی و معطر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی جریه راه اهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی حفاری و استخراج نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی حمل و نقل ریلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خط و ابنیه راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خط و سازه های ریلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خطوط راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو گرایش مواد و روش های پیشرفته ساخت و تولید خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی در سوانح طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریا -دریانوردی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دریانوردی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی راه آهن برقی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی راه و ترابری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی راهداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی رباتیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطح
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ریخته گری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ژئو تکنیک زیست محیطی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ساخت در صنایع دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ساخت و تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ساخت و تولید – ماشین ابزار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ساخت و تولید قالبسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ساختمان های هوشمند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سازه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سازه های دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سواحل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سوانح
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم ها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم‏‏ های سلامت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستمهای انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستم های انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شهرسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی – زیست پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی – مهندسی انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی- زیست پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش بیوشیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش پالایش، پتروشیمی و گاز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینتیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش تولید و جمع آوری گاز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش داروسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش فرایند
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش کنترل فرایندهای شیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش گاز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی گرایش ییوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی-صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شیمی-مهندسی آتش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صدا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورهای سلولزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ ـ صنایع چوب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع دخانی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع شیمیایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع شیمیایی معدنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع نساجی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی صنایع هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی طبیعت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی طراحی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی علوم کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران تأسیسات آبی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران – ژئودزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران – سد و شبکه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران – مهندسی رودخانه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران – مهندسی سنجش از دور
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران ـ نگهداری و بهره‌برداری سدوشبکه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران- ساختمان‌های آبی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش راه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش زلزله
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش سازه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران-آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عمران-نقشه برداری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فتونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فتونیک گرایش نانو فتونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فراوری مواد معدنی