لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش چهار

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی عمومی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی گرایش بالینی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی گرایش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی گرایش کودکان استثنایی
 • ترجمه کتاب رشته روانشناسی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته روزنامه نگاری
 • ترجمه کتاب رشته روزنامه نگاری رادیو وتلویزیون
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی – ریاضیات مالی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش علوم داده
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش آنالیز
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش جبر
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش دبیر ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش محض
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش هندسه – توپولوژی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی گرایش هندسه و توپولوژی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی محض گرایش آنالیز
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی محض گرایش جبر
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی محض گرایش گراف و ترکیبات
 • ترجمه کتاب رشته ریاضی محض گرایش منطق ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات مالی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات و کاربردها
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفی
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبات
 • ترجمه کتاب رشته ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته ریخته گری
 • ترجمه کتاب رشته ریخته گری با گرایش ذوب
 • ترجمه کتاب رشته ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیری
 • ترجمه کتاب رشته ریخته‌گری با گرایش ذوب
 • ترجمه کتاب رشته ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیری
 • ترجمه کتاب رشته ریخته‌گری مداوم
 • ترجمه کتاب رشته ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
 • ترجمه کتاب رشته ریست شناسی جانوری
 • ترجمه کتاب رشته زبان اسپانیایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته زبان چینی
 • ترجمه کتاب رشته زبان روسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی رایانشی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش حقوقی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش روان شناختی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش شناختی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش محض
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش ناشنوایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی گرایش نشانه شناختی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی ناشنوایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی همگانی
 • ترجمه کتاب رشته زبان شناسی همگانی
 • ترجمه کتاب رشته زبان فارسی و معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته زبان فرانسه
 • ترجمه کتاب رشته زبان فرانسه گرایش ادبی
 • ترجمه کتاب رشته زبان فرانسه گرایش ادبی
 • ترجمه کتاب رشته زبان فرانسه گرایش مترجمی
 • ترجمه کتاب رشته زبان کره ای
 • ترجمه کتاب رشته زبان های باستانی ایران
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات اردو
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات ارمنی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات اسپانیایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات آلمانی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات انگلیسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات ترکی آذری
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات ترکی استامبولی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات ژاپنی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات سواحیلی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات عرب
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عرب
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان ها
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی – گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومت
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات کردی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و ادبیات هوسایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و زبان شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و فرهنگ روسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و فرهنگ عربی
 • ترجمه کتاب رشته زبان و فرهنگ فرانسه
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات چینی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه ونقد ادبی
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارش
 • ترجمه کتاب رشته زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 • ترجمه کتاب رشته زبانشناسی همگانی
 • ترجمه کتاب رشته زبانهای باستانی ایران
 • ترجمه کتاب رشته زبانهای باستانی ایران و بین النهرین
 • ترجمه کتاب رشته زراعت
 • ترجمه کتاب رشته زراعت برنج
 • ترجمه کتاب رشته زراعت و اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب رشته زلزله شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین ساخت (تکتونیک)
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -آب شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -پترولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -تکتونیک
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی دریایی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -زمین شناسی اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -زمین شناسی نفت
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی زیست محیطی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته زمین شناسی نفت
 • ترجمه کتاب رشته زمین شیمی
 • ترجمه کتاب رشته زهکشی و بهسازی خاک
 • ترجمه کتاب رشته زهکشی و بهسازی خاک
 • ترجمه کتاب رشته زیست اخلاق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی – بیوشیمی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی – علوم جانوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی – علوم گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی بیوشیمی – بیوشیمی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی بیوشیمی – بیوشیمی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا – جانوران دریایی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا – گیاهان دریایی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی- ژنتیک
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوشیمی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوفیزیک
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش ژنتیک
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش میکروبیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش دبیری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش زیست شناسی دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گرایش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زیست شناسی-میکروبیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری گرایش دریا
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری گرایش صنعت ومحیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری گرایش میکروبی
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری میکروبی
 • ترجمه کتاب رشته زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی
 • ترجمه کتاب رشته زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان
 • ترجمه کتاب رشته ژنتیک
 • ترجمه کتاب رشته ژنتیک مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی
 • ترجمه کتاب رشته ژنومیکس کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته ژئو الکتریک
 • ترجمه کتاب رشته ژئو مورفولوژی
 • ترجمه کتاب رشته ژئوپلیتیک
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش الکتریکی
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش مغناطیس سنجی
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیس
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش زمین گرمایی
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریک
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیس
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
 • ترجمه کتاب رشته ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
 • ترجمه کتاب رشته ژئومغناطیس
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی گرایش نظری
 • ترجمه کتاب رشته ژئومورفولوژی -هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 • ترجمه کتاب رشته ساخت عروسکهای غیر نمایشی
 • ترجمه کتاب رشته ساخت عروسکهای نمایشی
 • ترجمه کتاب رشته ساخت محصولات پلیمری
 • ترجمه کتاب رشته ساخت محصولات پلیمری با گرایش چسب و رزین
 • ترجمه کتاب رشته ساخت محصولات پلیمری با گرایش قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودرو
 • ترجمه کتاب رشته ساخت محصولات پلیمری با گرایش قطعات کامپوزیتی و فومی
 • ترجمه کتاب رشته ساخت و تولید
 • ترجمه کتاب رشته ساخت و تولید – قالبسازی
 • ترجمه کتاب رشته ساخت و تولید – ماشین ابزار
 • ترجمه کتاب رشته ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته ساز ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته ساز جهانی
 • ترجمه کتاب رشته سازه کشتی
 • ترجمه کتاب رشته سازه های آبی
 • ترجمه کتاب رشته سازه های هیدرولیکی
 • ترجمه کتاب رشته سازه‌های زیر زمینی مترو
 • ترجمه کتاب رشته سخت افزار کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته سر دفتری اسناد رسمی
 • ترجمه کتاب رشته سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته سرامیک صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته سرپرستی تشکلهای صنفی
 • ترجمه کتاب رشته سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات
 • ترجمه کتاب رشته سرپرستی کارگاه مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته سرپرستی کارگاه های مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته سرپرستی مجتمع های تجاری
 • ترجمه کتاب رشته سفال و سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته سم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور زمین شناختی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مدیریت مخاطرات محیطی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات امنیتی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی
 • ترجمه کتاب رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش هواشناسی ماهواره ای