ژانرهای ترجمه پزشکی – رویه عملیاتی استاندارد

ژانر چیست؟ ژانر ترجمه پزشکی چیست؟ ژانر رویه عملیاتی استاندارد (SOP) چگونه ترجمه می شود؟ کدام یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی به مترجم تخصصی و کدامیک به مترجم عمومی نیاز دارد؟ یکی از مهمترین ملزومات انجام ترجمه حرفه ای هر رشته یا تخصصی، شناخت متن و محتوای آن رشته است تا بتوان براساس ژانر و نوع محتوا به ترجمه ای کیفی و دقیق دست یافت. بنابراین در این مقاله به بررسی یکی از ژانرهای ترجمه پزشکی یعنی ژانر رویه عملیاتی استاندارد می پردازیم.

مقدمه ای بر انواع ژانر ترجمه پزشکی رایج

همانطور که می دانیم ارتباطات پزشکی مکتوب در زمینه های رسمی از طریق ژانرهای کاملاً تثبیت شده و مدون انجام می شود. پژوهش در ژانرهای پزشکی و آشنایی با همه آنها (هدف ارتباطی آنها، موقعیت هایی که در آن استفاده می شوند، انگیزه ها و انتظارات طرفین ارتباط، ساختار و فرم معمول آنها) همگی از عوامل کلیدی موفقیت در ترجمه پزشکی است.

در این بخش به برخی از ژانرهای محتوای پزشکی می پردازیم که نمونه هایی از ژانرهایی هستند که مترجم پزشکی معمولاً در عملکرد حرفه ای خود با آنها مواجه می شود. به طور خاص ما به موارد زیر می پردازیم: برگه اطلاعات بیماران، رضایت نامه آگاهانه، جزوه اطلاعات بیمار، خلاصه مشخصات محصول، راهنمای کلینیکی، گزارش موردی، مقاله مروری، رویه های عملیاتی استاندارد، پروتکل کارآزمایی های بالینی و تبلیغات.

مترجم متن پزشکی و بخصوص مترجم کتاب پزشکی بایستی با ژانرهای محتوای پزشکی آشنا باشد تا بتواند بطور موفقیت آمیزی محتوای سفارش ترجمه تخصصی پزشکی را براساس استانداردها و ساختار مدون و متداول ژانر آن ترجمه نماید. در مجموعه پست های کیوسک آموزش ترجمه پزشکی ترجمک در ادامه به ژانرهای زیر می پردازیم و با جزئیات هر یک از ژانرها را بحث می کنیم.

انواع ژانرهای ترجمه پزشکی

در مجموعه مقالات ارائه شده در کیوسک ترجمه پزشکی ترجمک به ترتیب ژانرهای زیر بحث و بررسی خواهد شد:

ترجمه تخصصی کتاب انگلیسی به فارسی

رویه های عملیاتی استاندارد (SOP)

تمامی سیستم های کیفی کارآمدی بر پایه یک رویه عملیاتی استاندارد ایجاد شده اند. رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) توضیحات و دستورالعمل های مکتوبی است که در بسیاری از حوزه های شغلی و عملکرد حرفه ای جهت اطمینان از کیفیت محصولات و فرآیندها و مطابقت با مقررات جاری استفاده می شود و به عملکرد / اجرای یکنواخت و یکسان رویه ها براساس کارکردهای خاص متکی است.

معمولاً در رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) وظایف روزمره یا تکراری که توسط یک سازمان انجام می شود (همانند لابراتوار داروسازی یا بیمارستان) و همچنین اقداماتی که باید در پاسخ به موقعیت های غیر معمول به عمل آید، توصیف می شود.

وقتی بازرسی و نظارتی در کار باشد، وجود این اسناد کیفی ضروری است زیرا غالبا کمبودهای گزارش شده در اکثر بازرسی ها حاصل نبودن یک SOP مکتوب و یا شکست در تبعیت از SOP موجود بوده است.

رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) معمولاً در برنامه کاری یا طرح تضمین کیفیت دیده می شود. SOP معمولا توسط کارشناسان یا صاحبنظرانی نوشته می شود که اطلاعات زیاد و عمیقی در مورد فعالیتهای اجرایی سازمان و همچنین ساختار داخلی سازمان دارند.

رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) خطاب به مراجع ذیربط (همچنین بازرسان کیفیت) به علاوه کلیه افراد درگیر در رویه های تشریح شده تهیه می شوند و اطلاعات لازم برای انجام صحیح یک کار و بهبود تداوم کیفیت محصولات یا پیامدهای یک عمل را فراهم می سازند. می توان از SOPها برای آموزش پرسنل جدید استفاده کرد. بنابراین دستنامه رویه عملیاتی استاندارد (SOP) متنی فوق العاده تخصصی و رسمی می باشد.

رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) به طور منظم مورد بررسی و به روزرسانی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که با شیوه های کاری کارآمد و منطبق بر چارچوب نظارتی قانونی روز افزون دولت هماهنگ باشند، چارچوبی که ما باید در آن کار کنیم.

اسناد SOP بایستی خوانا بوده، در عین سادگی به دقت بیان شود و اطلاعات ارائه شده در آن نباید مبهم، تلویحی یا بطور افراطی پیچیده باشد. اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در SOP باید یکنواخت بوده و برای کسانی که در سازمان از آن استفاده می کنند براحتی قابل درک باشد.

رویه های عملیاتی استاندارد (SOP) معمولاً برای سهولت استفاده و خوانایی به بخش ها و زیربخش های کوتاه تقسیم می شود و گاهی حاوی نمودار، فلوچارت و لیست های نشانه گذاری شده هستند. بر خلاف SPC، SOP ها الگو و قالب واحدی ندارند. ساختار آنها در هر سازمان و با توجه به نوع رویه ای که توصیف می شود، متفاوت است. با این حال، SOP اغلب شامل بخش های زیر است:

 • صفحه عنوان: عنوان SOP بایستی معرف رویه ای باشد که تشریح می شود. در صفحه عنوان مواردی چون عنوان رویه، شماره شناسه (SOP)، تاریخ صدور و یا تجدید نظر، دپارتمان یا شعبه ای که SOP برای آن اعمال می شود، امضاءها و تاریخ امضا کردن کسانی باشد رویه عملیاتی استاندارد را نوشته و تأیید کرده اند.
 • فهرست مندرجات
 • شرح رویه (هدف، مقررات قابل اجرا، شرح گام به گام رویه)
 • مدارک ضمیمه

دستورالعمل عملیاتی استاندارد (SOP) تحقیقات بالینی توسط کنفرانس بین المللی هماهنگی (ICH) چنین تعریف شده است: «دستورالعمل مفصل و مکتوب طریقه دستیابی به اجرای یکسان و یکنواخت یک عملکرد خاص را رویه عملیاتی استاندارد آن می گویند».

وجود رویه عملیاتی استاندارد (SOP) در بعضی از سازمان های تحقیقات بالینی از قبیل شرکت های داروسازی، حامیان مالی، سازمان های تحقیق قراردادی و یا شخص ثالث درگیر در تحقیقات بالینی؛ در جهت دستیابی به حداکثر ایمنی و کارآیی در انجام تحقیقات بالینی ضروری است. SOP همه جنبه های یک کارآزمایی بالینی را پوشش می دهد، از جمله:

ترجمه کتاب مهندسی الکترونیک

 • تهیه پروتکل
 • تأییدیه اخلاقی
 • ارزیابی و نظارت بر محیط انجام کارآزمایی
 • گزارش داده ایمنی
 • بررسی تمامیت و کمال داده ها
 • نوشتن گزارش های بالینی
 • تهیه بانک اطلاعاتی (پایگاه داده)
 • اعتبارسنجی سیستم های رایانه ای

مشکلات متداول هنگام ترجمه SOP شامل مرجع قراردادن فرهنگ متن مبداء مانند ملاحظات مناسب برای کشوری که متن منبع برای آن و مطابق مقررات آنجا نوشته شده است؛ استفاده از اسامی خاص دارو (نام تجاری، نام تجاری غیر اختصاصی بین المللی، نام تأیید شده بریتانیا ، نام پذیرفته شده ژاپنی) و واحدهای اندازه گیری متفاوت مثل استفاده از واحد بین المللی اندازه گیری در مقابل واحدهای متریک.

علاوه بر این، در ترجمه متن رویه عملیاتی استاندارد، متون منبع به اندازه کافی واضح و یکدست نیست، بنابراین مترجمان بعضی اوقات مجبورند برای تهیه متن هدف مناسب تلاش کنند. اگر جمله بندی و کلمات مورد استفاده در متن منبع را بتوان به چندین شکل ترجمه و تفسیر نمود، مترجم باید با سازمان یا نویسنده SOP تماس بگیرد و در مورد معنی واضح و عینی آنها مشورت کند و هیچ چیز را برای تفسیر و تصورات مخاطب رها نکند.

چند نمونه رویه عملکرد استاندارد (SOP)

در لینک های زیر می توانید نمونه هایی از متون متعلق به این ژانر را مشاهده می کنید. تعدادی از آنها را بخوانید تا با هدف ارتباطی، ساختار، اطلاعات موجود در هر قسمت از ساختار، اصطلاحات، عبارات تخصصی، سبک و مفاد آنها آشنا شوید.

می توانید ژانرهای دیگر ترجمه متن پزشکی را که در کیوسک آموزش ترجمه پزشکی ترجمک عرضه شده است، از لینک های زیر مطالعه کنید:

ترجمه تخصصی متن ژانر رویه عملیاتی استاندارد

هرچند ترجمه رویه عملیاتی استاندارد (SOP) جزء ژانرهای خدمات ترجمه متن پزشکی ترجمک نیست و ترجمک صرفا ترجمه کتاب های پزشکی و پیراپزشکی از جمله ترجمه کتاب داروسازی، ترجمه کتاب دندانپزشکی، ترجمه کتاب دامپزشکی، ترجمه کتاب پرستاری و غیره انجام می دهد، در صورت نیاز به تهیه و ترجمه SOP حرفه ای، می توانید تهیه و ترجمه رویه عملیاتی استاندارد خود را به ترجمک بسپارید.

[icon name=”angle-double-left” class=”” unprefixed_class=””]

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه فارسی به انگلیسیترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط تیم ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی ترجمک کاملا رایگان است. ترجمه فایل، صفحات وب و تصاویر نیز با هزینه اندک و به سرعت انجام می شود.
ترجمه فارسی به انگلیسی – برای ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب فایل خود را ارسال کنید تا با دیکشنری فارسی به انگلیسی ترجمه فارسی به انگلیسی سفارش ترجمه متن فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی به‌صورت سلیس و روان را در کوتاه‌ترین زمان با بهترین کیفیت توسط تیم ترجمه فارسی انگلیسی ترجمک انجام شود.
فرایند ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی چقدر طول می‌کشد؟ قیمت ترجمه متن کتاب فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی چقدر است؟ آیا امکان ترجمه فوری برای متن های فارسی به انگلیسی و ترجمه متن انگلیسی به فارسی وجود دارد؟ آیا امکان بازخوانی مجدد پس از تحویل متن ترجمه ‌شده وجود دارد؟ بله گارانتی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمک عمرانه است.
فرهنگ واژگان فارسی به انگلیسی: ترجمه آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی و انگلیسی سرویس ترجمه متن آنلاین و رایگان چند زبانه است. می توانید هر کتابی را با کیفیتی بهتر ترجمه کنید. سایت ترجمه آنلاین، ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی و معنی ترجمه به انگلیسی مهم است.
مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی، ترجمه فارسی به انگلیسی، نرم افزار ترجمه فارسی به انگلیسی و برعکس، جمله سازی فارسی به انگلیسی، ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین، آموزش ترجمه فارسی به انگلیسی، برنامه ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمک در دسترس است.
ترجمه فارسی به انگلیسی قیمت، دیکشنری انگلیسی به فارسی با تلفظ، ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی- ترجمه و ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی و برگرداندن مقالات و نشریات فارسی به زبان انگلیسی در کمترین زمان ممکن با بهترین هزینه. جهت ثبت سفارش به صورت آنلاین کلیک کنید.
مترجم فارسی انگلیسی – ترجمک قادر به ترجمه کلمات و متن از فارسی به انگلیسی است، و از متن انگلیسی به فارسی. بهترین برنامه برای آسان و سریع ترجمه، که می تواند مانند یک مترجم حرفه ای ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی یا برعکس شما را انجام دهیم. ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب و پایان نامه تخصص ماست.
ترجمه فارسی به انگلیسی یا برعکس مستلزم ارسال فایل منبع فارسی برای تبدیل از زبان فارسی به انگلیسی یا برعکس است. ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی همراه با فونتیک، پاره های سخن، تلفظ کلمات بصورت ترجمه فارسی به انگلیسی انلاین، انگلیسی کردن کتاب، انگلیسی کردن نوشته انجام می شود.
ترجمه, مترجم آنلاین, مترجم انلاین, دیکشنری, فرهنگ لغت, پارسی جو موتور جستجوی فارسی. ترجمه فارسی, انگلیسی. ترجمه. متن. ترجمه بر اساس استاندارد و ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی – ترجمه آنلاین فارسی انگلیسی عربی به همراه دیکشنری آنلاین انگلیسی و موجود است.
ترجمه تخصصی کتاب فارسی به انگلیسیترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب، ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله بصورت ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی نیازمند تسلط کامل بر اصطلاحات تخصصی در زمینه مربوطه است. همچنین رعایت قواعد گرامری و دستوری بسیار حائز اهمیت است.
واژه های کلیدی ترجمه از فارسی به انگلیسی، نرم افزار ترجمه فارسی به انگلیسی و برعکس، جمله سازی فارسی به انگلیسی، ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین، آموزش ترجمه فارسی به انگلیسی در ترجمک پوشش داده می شود. ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی و ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی انجام می شود.
فارسی به انگلیسی – این سطح ترجمه مربوط به کلیه ترجمه متون فارسی به انگلیسی شامل: نامه ها و کتاب ها، پروپوزال و پایان نامه ها می باشد. جستجوی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی هوشمند است. اگر عبارت فارسی وارد کنید ترجمه انگلیسی به فارسی انجام می شود.
ترجمه متون تخصصی کتاب، ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی با ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس. ترجمه یعنی فهمیدن، درک و تفسیر معنی، موضوع‌ و مفهوم یک مطلب در یک زبان و معادل‌ یابی و بازگو نمودن آن مطلب با همان مفاهیم بصورت ترجمه فارسی به انگلیسی است.
ترجمه فوری کتاب فارسی به انگلیسی| ترجمه تخصصی کتاب و مقالات فارسی به انگلیسی بصورت ترجمه تخصصی، ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی، ترجمه ارزان و دانشجویی، بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی، استخدام مترجم در ترجمک انجام می شود.
ترجمه مقاله | ترجمه کتاب تخصصی | سایت ترجمه فارسی به انگلیسی | سفارش ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله و کتاب شما، توسط بهترین مترجمها در سایت ترجمه ترجمک به انگلیسی، فارسی و سایر زبانها انجام میشود. همین حالا سفارش ترجمه خود را ثبت کنید.
سایت ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمک به اطلاع محققان ارجمند می رساند که ترجمه فارسی به انگلیسی کتابترجمه طلایی کتاب و پایان نامه از فارسی به انگلیسی با ۶۰ درصد تخفیف، انجام ترجمه فارسی به انگلیسی به میان میاید اولین چیزی که به ذهن میرسد, ترجمک تخصص ترجمه فارسی به انگلیسی و چاپ کتاب در خارج از ایران را دارد.
نکات ترجمه فارسی به انگلیسی: همان طور که می دانید نوشتن مقاله به مهارت نیاز دارد؛ که هر فردی به اندازه توانایی های خود قادر به انجام آن است. تحلیل‌ها در ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه آنلاین، برای ترجمه فارسی به انگلیسی باید حتما تحلیل‌های خوبی روی متن انجام دهید. به علاوه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی کمک هزاران مترجم و دیکشنری های تخصصی امکان ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله رشته های مختلف دانشگاهی را فراهم کرده است.
ترجمه کتاب | سفارش ترجمه کتاب | اگر قصد ترجمه انگلیسی به فارسی یک کتاب را دارید، باید به خاطر داشته باشید که حرفه‌ای بودن ترجمه بسیار مهم‌تر از انجام آن است. کیفیت ترجمه در خوانایی و جذابیت ترجمه فارسی به انگلیسی است. مراحل ترجمه کتاب به چه شکل است؟ قیمت ترجمه کتاب چگونه محاسبه می‌شود؟
ترجمه کتاب به چه زبان‌هایی انجام می‌شود؟ آیا امکان ترجمه کتاب به‌صورت فوری وجود دارد؟ ترجمه کتاب – سفارش ترجمه کتاب – چگونه خیالم بابت کیفیت ترجمه کتابم راحت باشد؟ نگران حفظ محرمانگی ترجمه
کتاب خود هستم، چه کار کنم؟ آیا سفارش ترجمه کتاب من شامل تخفیف خواهد شد؟ترجمه کتاب به انگلیسی از فارسی | ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی: ترجمه کتاب به انگلیسی و فارسی با بالاترین کیفیت و ارزانترین قیمت،. خدمات ترجمه ترجمک آماده همکاری با اساتید، محققان، و سایر نهادها و سازمان ها برای ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب و پایان نامه و چاپ و توزیع کتاب است.
‎درباره ترجمه تخصصی کتاب فارسی به انگلیسیترجمه کتاب و ‎کیفیت ترجمه کتاب بیشتر بدانیم. ترجمه کتاب، ترجمه آنلاین کتاب و اکثر کتاب‌ها از زبان انگلیسی به فارسی و یا از دیگر زبان‌ها به فارسی ترجمه می‌شوند. در واقع می‌توان گفت ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی مانند ترجمه مقاله یا ترجمه تخصصی پزشکی و ترجمه کتاب فنی مهندسی فارسی به انگلیسی نیست.
ترجمه کتاب‌ فارسی به انگلیسی و زبان‌های دیگر برای دانشگاهیان، اصحاب رسانه، ناشران معتبر، شرکت‌های خصوصی و دولتی برای سفارش ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی. آیا امکان دریافت نمونه برای ترجمه کتاب وجود دارد؟ آیا در ترجمه کتاب تخفیف اعمال خواهد شد؟ آیا برای انتشار کتاب خودم در کشورهای دیگر، امکان ترجمه تخصصی به زبان‌های دیگر وجود دارد؟
ترجمه کتاب – ترجمه تخصصی کتاب فارسی به انگلیسی انجام ترجمه کتاب‌های قطور علمی و ادبی در ترجمک روال خاصی دارد. شما می‌توانید برای ترجمه کتاب خود درخواست نمونه ترجمه و سپس دستور اجرا دهید. ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب و پایان نامه انجام می شود.
ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط مترجم حرفه ای کاملا کیفی است. ترجمه فایل، صفحات وب و تصاویر نیز با هزینه اندک و به سرعت انجام می شود. ترجمه کتاب – سفارش ترجمه تخصصی کتاب با بهترین کیفیت و گارانتی عمرانه.
ترجمه آنلاین و رایگان فارسی به انگلیسی، ترجمه فوری و ترجمه تخصصی متون و مقالات فارسی، واژه های ترجمه تخصصی، ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی، ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی، ترجمه ارزان و دانشجویی، ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی توسط مترجم، هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات، کاتالوگ ، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی رایگان، ترجمه کلمه مقاله به انگلیسی
ترجمک آمادگی ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی آنلاین، ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی، نرم افزار ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی، قیمت ترجمه فارسی به روسی، بهترین سایت ترجمه مقاله، ترجمه عنوان مقاله به انگلیسی را دارد.