مهارت های مترجم پزشکی– زبان و نگارش

چگونه مترجم پزشکی شویم: توانایی زبان و نگارشی

مهارت های مترجم پزشکی– زبان و نگارش: نوشتن یا نگارش بازنمایی نمادیک زبان با استفاده از متن است تا به شکلی گرافیکی قابل ذخیره باشد. ما از زبان برای ابراز افکار و عواطف خود، محسوس سازی افکار پیچیده و انتزاعی و فراگیری شیوه برقراری ارتباط با دیگران استفاده می کنیم. یکی از مشخصات مترجم حرفه ای دانستن زبان و داشتن سبک نگارش حرفه ای است.

نوشتن می تواند به شکل لوگوگرافیک (Logographic) باشد. اصطلاح لوگوگرافی به نوعی نوشتن اطلاق می شود که در آن از نمادهای نمایانگر استعاره یا حتی کلمه کامل استفاده می شود. لوگوگرام یا نوشتن لوگوگرافیک یکی از قدیمی ترین انواع نوشتار است که در باستان استفاده می شد. هرچند بیشتر سبک های نوشتاری هنوز از بعضی لوگوگرام ها مثل & یا % و یا $ استفاده می کنند.

نوع دیگر نوشتن فنوگرافیک (Phonographic) است که در طول تاریخ بشر همیشه در حال تحول بوده و سیستم های نگارشی را تشکیل می دهد و از دو نوع نوشتن سیلابی یا الفبایی پشتیبانی می کند.

مشخصات مترجم پزشکی حرفه ای از نظر زبان و نوشتن یا نگارش به شرح زیر است:

زبان و نگارش(نوشتن)

بعنوان مترجم متون پزشکی حرفه ای باید با موارد زیر آشنا باشید:

 • ترجمه شده ترین ژانرها، به ویژه در زبان هدف (target language) و تفاوت های رسمی بین آنها
 • شکل و عملکرد اصطلاحات پزشکی در زبانهای درگیر و تفاوت بین آنها
 • اسامی شیمیایی، عمومی (ژنریک) و تجاری داروها
 • استاندارد سازی اصطلاحات و ترمینولوژی: نام گذاری بین المللی، دسته بندی ها، طبقه بندی ها و موارد دیگر
 • استعاره ها و تصاویر پزشکی
 • کلمات اختصاری، مترادف ها و علائم و نمادهای پزشکی
 • عبارات مصطلح پزشکی به ویژه در زبان مقصد
 • انواع زبانی در همان زبان (به عنوان مثال انگلیسی بریتیش و انگلیسی استرالیا ؛ اسپانیایی اسپانیا، مکزیک و آرژانتینی و غیره)

یک مترجم متن و کتاب پزشکی حرفه ای موارد زیر را می داند:

 • ژانرهای قراردادی در زبانهای درگیر به ویژه مواردی که ممکن است بین زبانها متفاوت باشد
 • ریشه، پیشوندها و پسوندهای یونانی و لاتین مرتبط با شکل گیری اصطلاحات پزشکی
 • تداخلاتی که می تواند بین زبانها بوجود آید، عمدتاً کلمات مشابه اما کاذب و کلیشه ها
 • اهمیت استنتاج از عناصر متنی و زمینه ای حین تلاش برای فهمیدن متن منبع (source text)

یک مترجم حرفه ای متن و کتاب پزشکی می تواند:

 • متن های اصلی متعلق به ژانرهای پژشکی که زیاد ترجمه می شوند را درک کرده و بنویسید.
 • قالب بندی و سبک مرسوم شرکت را به کار بگیرد تا ناشران خاص متن هدف را برای چاپ و نشر بپذیرند
 • با تنوع و تفاوت های ترمینولوژیک بطور صحیح برخورد کند، به ویژه مواردی که حاصل تعدیل، مترادف ها و اصطلاحات ناشناخته است
 • از معیارهای دقیق استفاده کرده و در نو واژه سازی پزشکی (مدیکال نئولوژی) در متن هدف خلاقیت داشته باشد.
 • اصطلاحات پزشکی را غیر ترمینولوژیک کند (اصطلاحات پزشکی را به توضیحات کوتاه تبدیل کنید) بطوریکه در متن هدف برای خوانندگان در صورت لزوم قابل درک باشد.
 • رجیسترها (مثلاً تپش قلب در مقابل تاکیکاردی) و عدم تطابق بین آنها در زبانهای منبع و هدف را شناسایی کند.
 • اصطلاحات پزشکی را به درستی تلفظ کند
 • برای جلوگیری از تغییرات جغرافیایی و خوانا سازی متن متن هدف در مکان های دارای زبان مشترک، متن هدف را خنثی نگارش کند.

تمرین ۷- از یادداشت تا متن

چکیده و مقدمه یک مقاله پزشکی را پیدا کنید و آن را به شکل نوت برداری با استفاده از رویه های زیر دوباره بنویسید:

۱) متن را بخوانید و کلمات و عبارات کلیدی را زیرنویس کنید

۲) در صورت لزوم نظرات خود را حاشیه نویسی کنید

۳) از نمادها، کلمات اختصاری، مترادف و غیره استفاده کنید

۴) ساختار داخلی و رابطه بین مطالب محتوا را با استفاده از نماد و سمبول هایی مثل فلش، علائم ریاضی، نشانه و غیره قابل مشاهده کنید.

۵) برای درک کامل متن، هر جمله را بخوانید و سازماندهی مجدد کنید یا آن را به شکلی متفاوت در ذهن خود تکرار کنید.

حال مقدمه را از یادداشت های خود به صورت یک متن کامل بازسازی کنید. قبل از تلاش برای بازنویسی متن چند روز صبر کنید.

حالا متنی که نوشته بودید را با متن اصلی مقایسه کنید. هرچند یکسان بودن آنها غیر ممکن است، اما پیام ، لحن و اصطلاحات بایستی حفظ شده باشد.

نهایتا مقدمه آن را به زبانی دیگر ترجمه کنید و در صورت امکان ترجمه را با کمک متون موازی، محتوای منابع و یا سایر مترجمان و متخصصان حوزه تصحیح کنید.

برای ثبت سفارش ترجمه کتاب پزشکی کلیک کنید.