مهارت های مترجم پزشکی– درک مفاهیم

مفاهیم پزشکی

بعنوان مترجم متون پزشکی حرفه ای باید موارد زیر را بفهمید:

 • ریشه های یونانی و لاتین، پیشوندها و پسوندهای مورد استفاده در اصطلاحات پزشکی
 • مفاهیم اصلی آناتومی
 • مفاهیم اصلی فیزیولوژیکی
 • مفاهیم اصلی بافت شناسی
 • مکانیسم بیماریهای اصلی: علت، دوره، علائم، نشانه ها و درمان
 • مکانیسم داروها، ترکیب آنها، اثرات درمانی و عوارض جانبی آنها
 • آمار پایه و نحوه استفاده از آن در مقالات تحقیقاتی زیست پزشکی
 • مفاهیم اصلی بیوشیمی
 • مفاهیم اصلی زیست شناسی مولکولی
 • مفاهیم اصلی بهداشت روان
 • مفاهیم اصلی بهداشت عمومی
 • ابزارهای اصلی مورد استفاده در پزشکی
 • آزمایشات و تست های تشخیصی اصلی مورد استفاده در پزشکی

در اینجا منظور از پزشکی کلیه رشته های گروه پزشکی می باشد که شامل رشته های پزشکی و پیراپزشکی است. از آنجایی که مترجم پزشکی ترجمه متون پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی، رادیولوژی، بهداشت حرفه ای، تغذیه و سایر رشته های پیراپزشکی را نیز انجام می دهد.

انتقال و تراجایی

یک مترجم حرفه ای متن و کتاب پزشکی می تواند:

 • اطمینان حاصل کند که فرآیند انتقال و تراجایی حقایق را تغییر نمی دهد، حتی کوچکترین جزئیات آنها
 • اطمینان حاصل کند که مفهوم و معنا به درستی منتقل شده است
 • اطمینان حاصل کند که اطلاعات موجود در متن هدف از نظر صحیح و منسجم هستند
 • در همه ژانرها ترجمه کند، یعنی ترجمه هایی که در آن متن هدف به ژانر متن مبدا تعلق ندارد
 • نکات قراردادی مربوط به ژانر منبع را در متن هدف معرفی کند
 • ارزیابی خود و همتایان را انجام دهد
 • متناسب با تغییرات فرهنگی خود را تطبیق دهد

یک مترجم متن و کتاب پزشکی حرفه ای موارد زیر را می داند:

 • مراحلی که در طی فرآیند ترجمه طی می شود
 • راهبردها و رویه های ترجمه
 • خطاهای اصلی تراجایی و انتقال در ترجمه پزشکی، به منظور پیش بینی و پیشگیری از آنها و یافتن مشکلات و تصحیح آنها

تمرین ۹- ترجمه صوری متون پزشکی

ترجمه آنی یا صوری یکی از فعالیت های رایج برای مترجمان حرفه ای است. ترجمه صوری شامل “خواندن” متنی به زبانی متفاوت از زبانی است که به آن نوشته شده است.یعنی مترجم با همان سرعت خواندن یک متن، متن را ترجمه کرده و بطور شفاهی می خواند، بدون اینکه از قبل چیزی آماده کرده باشد.

این فعالیت به شما کمک می کند مشکلات ترجمه را به سرعت تشخیص داده و حل کنید، سرعت ترجمه را تمرین کنید و صلاحیت ترجمه خود را توسعه دهید.

متنی را در مورد یک موضوع پزشکی مرتبط انتخاب کنید که ترجمه آن در دسترس باشد. متن را به صورت شفاهی ترجمه کنید و صدای خود را در حال انجام آن ضبط کنید. به ترجمه منتشر شده نگاه نکنید. بدون متوقف شدن هر گونه مشکل جالب توجهی که متوجه شدید را مشخص و خط بکشید. سرانجام صدای خودتان را گوش کرده و همزمان ترجمه صوری خود را با ترجمه مکتوب موجود مقایسه کنید.

بخاطر داشته باشید که از یک مترجم متن حرفه ای همیشه انتظار می رود که در جا بتواند متن های کوتاه را ترجمه و بیان کند. مثلا ممکن است یکی از پزشکان یا بیماران از شما بخواهند که کادر روش مصرف یک دارو را از روی جلد دارو خوانده و توضیح دهید.

ترجمه صوری همانند ترجمه همزمان است. یعنی در عمل نوعی مفسری است، با این تفاوت که در مفسری شما صدای منبع را ترجمه و به صورت صدای هدف عرضه می کنید. اما در ترجمه صوری متن منبع به صورت صوتی و حضوری است.

برای ثبت سفارش ترجمه کتاب پزشکی کلیک کنید.