برقراری ارتباط با همتایان

معاشرت با همکاران و همتایان

برقراری ارتباط با همتایانترجمه اغلب یک فعالیت تنها است و به راحتی موجب احساس انزوا یا نیاز به حمایت و اطمینان مجدد دیگران می شود، کسانی که مشکلات ما را درک می کنند و مایل به اشتراک عقاید و تخصص خود هستند. امروزه چنین سرویسی را گروه هایی از مترجمان که تبادل و مباحثه سرسختانه ای در اینترنت دارند، فراهم ساخته اند. این گروه ها ممکن است به طرق مختلفی سازماندهی شده باشند و ممکن است از نظر جهت گیری، علایق و سبک های ارتباطی متفاوت باشند. برخی از آنها سلسله مراتبی و رسمی هستند، شما فقط در صورت دعوت شدن می توانید به این گروه ها ملحق شوید و ممکن است مجبور به ارائه CV شوید؛ در حالی که گروه های غیر رسمی نیز وجود دارد که برای همه باز هستند. برخی دیدگاه بسیار محدودی در مورد ترجمه دارند و تقریباً کلاً روی مشکلات ترمینولوژیک تمرکز می کنند، در حالی که برخی دیگر دیدگاه گسترده تری دارند و شامل موضوعات فرهنگی و ارتباطات می شوند. و البته اگرچه همه ما از اهمیت تفاوت های فرهنگی هنگام ترجمه آگاه هستیم، نباید هنگام ارتباط با سایر مترجمان که هنجارهای فرهنگی آنها ممکن است با ما متفاوت باشد، این مسئله را فراموش کنیم. کاوش و درک جنبه های زیر به ما کمک می کند در انتخاب بهترین گروه تصمیم گرفته و به آن گروه محلق شویم:

 • چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟ (لیست توزیع، انجمن ها و غیره)
 • از چه نوع زبانی استفاده می کنند؟ (رسمی، وراجی و غیره)
 • آنها از چه فرا زبانی (metalanguage) در مورد ترجمه استفاده می کنند؟
 • چه نشریات و مطبوعاتی را می خوانند؟
 • چه نوع اطلاعاتی را تبادل می کنند؟
 • از چه منابع ترجمه ای استفاده می کنند؟
 • چه نوع پروژه ای دریافت می کنند؟
 • اعضای موجود از اعضای جدید چه انتظاری دارند؟

مرحله دوم تبدیل شدن به یک عضو پذیرفته و فعال آن جامعه و در عین حال حفظ استقلال و فردیت خود است. از طریق بحث و تبادل انواع اطلاعات (در مورد قیمت ها، پیشنهادات شغلی، روش های کار، ابزارهای جدید، منابع اطلاعات، مشکلات ترجمه و راه حل ها و غیره) با سایر مترجمان حرفه ای، می توانید در مورد کارکرد حرفه خود به بینش حرفه ای رسیده و بتوانید بهترین عملکرد و جایگاه را برای خود پیدا کنید. خواندن مجلات و بولتن مترجمان و شرکت در جلسات، انجمن های آنلاین، لیست های توزیع و دوره ها از این نظر مفید خواهد بود. آموزش عمرانه برای موفقیت حرفه ای یک مترجم پزشکی ضروری است.

تمرین ۴- فعالیت حرفه ای (۱)

 • یکی از انجمن های حرفه ای را انتخاب کنید – ایده آل انتخاب انجمن حرفه ای است که به شرایط شما نزدیکتر و مربوط تر باشد.
 • سایتی که انتخاب کردید را کاوش کرده و اطلاعات زیر را به دست آورید:
 • هزینه و قیمت
 • امکانات تبلیغاتی برای مترجمان آزاد
 • تماس با مشتری
 • اعتباربخشی حرفه ای
 • حقوق قانونی
 • کدهای اخلاقی
 • عضویت: نحوه عضویت ، مزایا و غیره
 • برنامه های ادامه تحصیل و آموزش
 • انجمن ها، چت ها، لیست های توزیع
 • بولتن، مجلات انجمن های حرفه ای
 • بخش هایی که به ترجمه پزشکی یا ترجمه علمی و فنی اختصاص یافته است
 • پیوندهای پیشنهادی
 • انجمن های حرفه ای

انجمن های حرفه ای

ترجمه کتاب پزشکی

 • فدراسیون بین المللی مترجمان (International Federation of Translators)
 • انجمن ارتباطات فنی (Society for Technical Communication)
 • انجمن نویسندگان پزشکی اروپا (European Medical Writers Association)
 • انجمن نویسندگان پزشکی آمریکا (American Medical Writers Association)
 • انجمن نویسندگان پزشکی استرالیا (Australian Medical Writers Association)
 • انجمن جهانی ویراستاران علوم (World Association of Science Editors)
 • شورای ویراستاران علوم (Council of Science Editors)
 • جامعه مفسران (مترجمان حضوری) پزشکی (Society of Medical Interpreters)
 • انجمن مترجمان آمریکایی (American Translators Association)
 • موسسه ترجمه و مفسری (Institute of Translation and Interpreting)
 • انجمن مترجمان و مفسران اتریشی (Austrian Translators and Interpreters Association)
 • انجمن مترجمان و مفسران فنلاند (Finnish Association of Translators and Interpreters)
 • انجمن مترجمان ، متخصصان ترمینولوژی و مفسران سوئیس (Swiss Association of Translators, Terminologists and Interpreters)
 • اتحادیه مترجمان و مفسران (جمهوری چک و اسلواکی) (Union of Interpreters and Translators)
 • انجمن نویسندگان و مترجمان غیر داستانی نروژی (Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Association)
 • انجمن مترجمان حرفه ای سوئد (The Swedish Association of Professional Translators)
 • اتحادیه مترجمان روسیه (Union of Translators of Russia)
 • انجمن مترجمان ژاپن (Japan Association of Translators)
 • موسسه مترجمان آفریقای جنوبی (South African Translator’s Institute)
 • مؤسسه تلفیقی مترجمان و مفسران استرالیا (Australian Institute of Interpreters and Translators Incorporated)
 • انجمن مترجمان و مفسران نیوزیلند (New Zealand Society of Translators and Interpreters)
 • انجمن مترجمان پزشکی ماساچوست (Massachusetts Medical Interpreters Association)
 • انجمن مترجمان ایرلندی و مترجمان (Irish Translators’ and Interpreters’ Association)

تمرین ۵- انجمن های حرفه ای

 • انجمن حرفه ای دیگری را انتخاب کنید که با محیط جغرافیایی شما ارتباطی نداشته باشد.
 • اطلاعاتی که این انجمن ارائه می کند را با یافته های تمرین قبلی مقایسه کنید

تفاوت های اصلی بین انجمن هایی که در تمرین قبلی بررسی کردید و مواردی که برای این یکی انتخاب کرده اید، چیست؟

آیا جنبه های سازمانی یا حرفه ای وجود دارد که تصور کنید انجمن های مرتبط با منطقه و محیط به فکر تصویب و اتخاذ آن باشند؟ کدامیک؟ علت آن را توضیح دهید.