محیط آموزش ترجمه پزشکی

آموزش ترجمه کتاب پزشکی در محیطی فراگیر-محور

تحقیقات آموزش و پرورش و روانشناسی نشان داده است که یادگیری ارتقاء می یابد، زمانیکه:

 • برای فراگیران معنادار بوده و مطابق با نیازهای آنها باشد
 • زمینه و مشخصات فراگیران را در نظر گرفته و منطبق با سطح آنها سازگار شود
 • فراگیران در اجرای آموزش ها حرفی برای گفتن داشته باشند
 • فراگیران به استقلال در یادگیری و اجرای آموخته ها تشویق شوند
 • محیط یادگیری محیطی آرامش بخش و مثبت باشد
 • خود-اطمینانی فراگیران تشویق شود
 • بین شرکت کنندگان شامل فراگیران، مدرسان و متخصصان پزشکی تعامل برقرار باشد
 • کارها هم فردی و هم به صورت گروهی انجام شود
 • فضایی برای انجام فعالیت های مختلف در دسترس بوده و پویایی لازم در کلاس بدست آید
 • اقدامات معتبر و زندگی واقعی، وظایف و پروژه ها را بتوانند هم راستای با بنیان های پداگوژی انجام دهند تا به عملکرد حرفه ای بهتری در ترجمه کتاب دست یابند
 • سبک های مختلف یادگیری و ترجمه محترم شمرده شود

ترجمک روی تصمیم گیری مثبت، بیان مسئله و مشکل گشایی با استفاده از رویکردهای مناسب و دامنه متنوع راهبردهای ترجمه متون پزشکی تمرکز دارد و رویه های اجرایی و اکتسابی زبانی، شناختی و صلاحیت های ترجمه حرفه ای کتاب را از مترجم های کتاب خود انتظار دارد.

هدف از این کرنر فراهم کردن فرصتی است که مترجمان کتاب بتوانند به بحث در مورد مهارت های خود پرداخته، از همدیگر پشتیبانی کرده و به منبع علمی و پژوهشی در مورد ترجمه کتب پزشکی دسترسی داشته باشند.

امید است که این دستورالعمل ها و نکات به بهینه سازی و توجیه انتخاب های مترجمین در ترجمه کتاب پزشکی کمک کند، بتوانند با همکاران خود همیاری کرده و بین ریسک کردن، پیشروی سریع و حفظ و بهینه سازی توانایی های خود تعادل برقرار کنند.

این دستورالعمل ها به توصیف تعادل بین ریسک کردن و کناره گیری در زمان ترجمه کتاب و در برخورد با محدودیت های زندگی حقیقی از قبیل محدودیت زمان، بودجه، فضا، تجهیزات، محتوای منبع مشکل، مشتریان پر توقع و مانند اینها می پردازند.

به عبارت دیگر، در این کرنر فعالیت ها، وظایف و پروژه هایی پیشنهاد می شود که به مترجم در ساخت و تقویت دانش خود کمک کند و بتواند در محیط اجتماعی با نگرش مثبت و استقلال کاری به همکاری با همکاران خود در تیم ترجمه کتاب پزشکی ترجمک بپردازد.